Blått Norrbotten är en plattform i webbtidningsformat med syftet att på ett nytt sätt skapa ett medie för spridning av borgerliga värderingar och politik. Ett komplement till tradionell media.

Blått Norrbotten ägs och drivs utav Moderaterna i Norrbotten.

Ett blåare Norrbotten skulle vara till fördel för utvecklingen av det här länet och regionen.