2020 > 02

Det behövs ett kraftfullt åtgärdspaket mot ungdomskriminaliteten. Brottsligheten bland unga har ökat kraftigt de senaste åren, inte minst ungdomsrån. Idag kan unga som grips för mycket grova brott vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken för återfall i brott är uppenbar.
Det skapar otrygghet och skadar människors tillit till rättssamhället. Utvecklingen är tyvärr tydlig: brottsligheten kryper allt lägre ner åldrarna. Gängen rekryterar 10–12-åringar. Unga blir inte bara rånade – de begår också rån. Dagens regelverk inte är anpassat för den här utvecklingen. Men istället för att ta itu med problemen uppvisar regeringen en närmast skrämmande oförmåga.

Moderaterna har presenterat ett batteri av tydliga och effektiva åtgärder som behöver genomföras skyndsamt för att vända utvecklingen. Unga som begår allvarliga brott måste bort från gatan i fler fall än i dag. Att skicka hem dem med en tillsägelse är inte tillräckligt.

I första hand ska unga som begår allvarliga brott omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). I andra hand ska den unge häktas, till exempel om det finns stor risk för återfall. Häktena ska vara anpassade efter ungas behov. Ett omhändertagande enligt LVU innebär stora kostnader, samtidigt som kommunernas ekonomi ofta är under press. Därför bör staten ersätta en viss del av kommunernas kostnader när omhändertaganden sker i syfte att förhindra brott. Det är statens uppgift att upprätthålla lag och ordning.

Dessutom vill Moderaterna tillsätta en utredning om sänkt straffmyndighetsålder från dagens 15 år, och vi vill ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år. Samtidigt måste det förebyggande arbetet stärkas. Ett no entry-program för unga i riskzonen bör inrättas, där myndigheter, föräldrar och skola arbetar tillsammans för att hindra kriminalitet. Och information om unga i riskzonen ska lättare kunna delas mellan socialtjänst och polis.

Unga personers brottskarriärer måste stoppas i tid. Målet är att samhällets skyddsnät ska fånga upp unga i riskzonen långt innan de begår allvarliga brott. Konsekvenserna för de personer som ändå väljer den brottsliga vägen ska vara tydliga, snabba och effektiva. Moderaterna är redo att axla ansvaret och genomföra de reformer som krävs.

Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson
Mattias Karlsson (M), riksdagsledamot Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter