2019 > 02

En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för Norrbottens utveckling är att bli mer inkluderande och mer jämställda. Det måste bli en självklarhet att flickor har samma rättigheter och möjligheter som pojkar. Vi måste våga tro att våra beslut och vårt arbete kommer innebära att våra döttrar har samma makt som våra söner att forma sitt eget liv. 

Världen, EU, Sverige och vi i Region Norrbotten kan mer. När det europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) mäter med ett jämställdhetsindex som verktyg får EU i sin helhet pinsamt lågt resultat på drygt 66, medan Sverige hamnar i topp på 82,3. Det ska vi vara stolta över - men allt annat än 100 är ojämlikt. Dessutom så får vi inte glömma att Sverige ligger sämst i Europa på en av indikationerna, nämligen jämlikheten inom Hälso- och sjukvård. 

Många stora politiska beslut har tagits genom åren, vi har faktiskt redan idag förutsättningar att klara målet fullt ut, men då måste jobbet göras. Vi har redan 1948 antagit FNs deklaration om mänskliga rättigheter, i första artikeln står det klart och tydlig: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, den skrivelsen räcker i allt väsentligt, att vi sedan under Carl Bildts tid som stadsminister 1994 röstade igenom propositionen för Jämställdhet- Delad makt -delat ansvar innebär ytterligare steg framåt. Nu har vi dessutom Agenda 2030 som beslutsstöd där mål 10 handlar om minskad ojämlikhet. Detta sammantaget innebär att vi har de politiska besluten, nu måste vi operationalisera, med andra ord göra. Vi kan inte arbeta med jämställdhet på måndagar och andra frågor på övriga dagar, det handlar inte om att producera rapporter eller skriva policy. Vi måste jämställdhetsintegrera – helt enkelt föra in värderingar, arbetssätt och en vilja att förändra i det dagliga arbetet. 

Jag är därför stolt över att Region Norrbotten numer är en modellregion. Det innebär att vi för in en arbetsmetod som ger oss kunskap om var vi befinner oss idag och ser till att vi genom benchmarking med andra regionen och ett strategiskt arbete ökar jämställdhet och minskar ojämlikhet. Detta arbete är nödvändigt och måste hela tiden genomsyra vår politik. Vi kommer inte att lyckas till 100% över natten och det kommer att krävas att vi alla gemensamt gör det vi kan. Regionen, kommuner och politiska beslutsfattare har ett stort ansvar för att resultaten ska bli bättre, men det är bara vi Norrbottningar som tillsammans vid köksbord, på fester, i klassrum, på arbetsplatser, på nätet och i alla sociala sammanhang kan göra den riktiga skillnaden. Skillnaden som gör Norrbotten ännu attraktivare att leva och bo i. 
 
Linda Frohm (M)
Regionråd Norrbotten  
Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter