2018 > 04

Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kronor/år.
Socialdemokraterna lovade att korta vårdköerna. Istället har vårdköerna mer än fördubblats. Över 80 000 människor befinner sig i olika vårdköer. Över 10 000 cancerpatienter har tvingats vänta längre än längsta tillåtna kötid. Socialdemokraterna lovade att satsa på lag och ordning. Istället är polistätheten den lägsta på tio år, förorter i våra stora städer brinner, blåljuspersonal känner sig hotade och skjutningarna ökar. 
Socialdemokraterna lovade dessutom i vanlig ordning att bygga Norrbottniabanan, nu pratar man istället om snabbtåg i södra Sverige. Vi förstår raseriet i Västerbotten, men inte tystnaden i Norrbotten.

 
Skattehöjningarna har riktats mot jobb och företagande, bilen, drivmedlet och flyget. Nu vill man även införa en kilometerskatt som också kommer att slå mot Norrbottens förutsättningar att hantera avstånd. Men håll i er nu! Man har öronmärkt 750 miljoner för 2019 respektive 2020 för att finansiera den ”sammanhållna landsbygdspolitiken”, i hela Sverige, 750 miljoner!
Man kallar detta för en satsning. Det är det här som är socialdemokratisk fördelningspolitik på riktigt. Man tar betalt för en Porsche, men levererar en rostig Datsun från 1980-talet, som tutar när man bromsar. Vid kalaset efteråt tar man hela tårtan och ger sedan tillbaka marsipanrosen för resten att dela på. Lika lite är detta en satsning. Möjligtvis om man är snäll, så skulle man kunna kalla det en mindre kompensation... De norrbottniska riksdagsledamöterna tiger och samtycker. Deras ansvar är förstås mycket stort i detta.

För att vända utvecklingen krävs i stället riktiga reformer som stärker den lokala och regionala ekonomin. På samma sätt behöver beskattningen av jobb och företagande sänkas för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Tydliglighet i regelverk, mindre admnistrativt krångel och hjälp och stöd vid investeringar, som t.ex. statlig lånegaranti för småföretag. Detta är exempelvis viktigt för företag som behöver investera i byggnader i glesbygd.
 
Vi moderater har under en längre tid påpekat hur styvmoderligt Socialdemokraterna prioriterar Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Bortskämda av det stöd som partiet har här, så har den här landsändan sedan länge fallit i glömska. Nu skall det endast fungera när storstadsborna kommer på besök. Därför var det uppfriskande att konstatera att ett par socialdemokratiska kommunalråd i bl.a. Västerbotten ser detta och riktar kritik mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
 
Lika glädjande över kritiken som kommer från Västerbotten är besvikelsen över den totala tystnaden från Norrbotten. Dels från kommunerna, men även från de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Endast Niklas Nordström i Luleå har yttrat sig om flygskatten. Det får man i sammanhanget säga, hedrar honom.

Det man kallar för fördelningspolitik är i praktiken en omskrivning av centralisering.
Möjligheterna att utvecklas av egen kraft blir inte lättare av att man får betala sina egna satsningar flera gånger om.
 
Den socialdemokratiska regeringen höjer skatter och försvårar näringslivets och de små företagens möjligheter att hantera det faktum att den här landsändan består mest utav långa avstånd.
 
Sverige behöver en ny Alliansregering som leds av Moderaterna.
 
Mattias Karlsson, M
Stefan Sydberg, M
Karin Forsman, M

Läs hela inlägget »

Regeringens allra största svek under mandatperioden är de ökande vårdköerna.
Trots högkonjunktur och 60 miljarder kronor i skattehöjningar har vårdköerna fördubblats och inte ens hälften av cancerpatienterna får vård i tid.
Dessutom har otryggheten ökat och integrationsproblemen har vuxit under den här mandatperioden.


Vårdkrisen i Sverige beror till stor del på att sjuksköterskorna inte vill jobba under de arbetsvillkor som ges. Att hälla pengar på ett problem utan att ha en plan för hur de ska användas hjälper inget. Ändå är det så regeringen gör.

Regeringen har misslyckats kapitalt med det man så gärna vill ska vara Socialdemokraternas paradgren; välfärden. 

Regeringens prioriteringar har under mandatperioden varit otillräckliga för att komma till rätta med problemen. Detta gäller särskilt den grundläggande uppgiften att se till att den som behöver vård kan få det i tid. 

Socialdemokraterna lovade inför förra valet att korta vårdköerna i allmänhet och väntetiderna till cancervården i synnerhet. Facit är inte särskilt smickrande information.
Vårdköerna har fördubblats och knappt hälften av cancerpatienterna får vård i tid.

Moderaterna gör tydliga prioriteringar för att korta vårdköerna och stärka vården:

Vi kommer att avsätta en halv miljard om året för att ta fram en uppdaterad nationell strategi som förbättrar cancervården och som omfattar det förebyggande arbetet, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning.
Vi kommer att stärka förlossningsvården med 1,4 miljarder kronor i vår kommande vårmotion – alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i den kanske allra viktigaste stunden i livet.
Barn som mår psykiskt dåligt ska inte behöva vänta i månader på att komma i kontakt med psykiatrin. Vi tänker halvera väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa.
Under Alliansregeringen ökade resurserna till välfärden med 100 miljarder kronor och vi genomförde viktiga satsningar på att korta vårdköerna. Det fungerade. Vi vill återinföra kömiljarden i utvecklad och tredubblat format och kapa vårdköerna.

När regeringen i dag presenterar vårbudgeten så är känslan densamma som under hela mandatperioden. Regeringen har inte klarat av att fatta de tuffa beslut som krävts. Man har prioriterat bidrag och subventioner mycket högre än sjukvården.
Det är underkänt betyg.

Sverige behöver en ny Alliansregering som leds av Moderaterna.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter