2018 > 03

Jakten är en mycket viktig fritidssysselsättning i Norrbotten. Jakten är inte bara en fritidssysselsättning utan också vård utav naturen och viltet. Jägarna utgör inget hot mot vare sig vilt eller natur. Var tionde norrbottning över 18 år jagar.
För många är jakten också en viktig faktor i beslutet att bo kvar här eller flytta härifrån.


Moderaterna i Norrbotten värnar om jakten och jägarna. Vi noterar att det finns starka krafter i dagens regering som hotar äganderätten, jakten med löshund och överhuvudtaget jaktens framtida utformning med klåfingrighet och detaljstyrning.
 
Vargen och de övriga stora rovdjuren skall förvaltas på ett sätt där jakten är en naturlig del i förvaltningen och besluten kring detta skall fattas så nära dem som berörs som möjligt.
 
Kustfisket i Norrbotten är allvarligt hotat. Möjlighet till säljakt måste utökas kraftigt.
Yrkesfiskarna som verkar efter kusten i Bottenviken är förmodligen den sista generationen, då sälens enorma fortplantning gör verksamheten nästintill omöjlig. Skyddsjakt räcker inte.
Där regeringen vill förbjuda fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap, vill moderaterna fortsätta utveckla ett miljömässigt hållbart fiske. Någon reglering av husbehovsfisket av lax och sik med därtill krav på rapportering är enligt vår uppfattning inte nödvändigt.
 
Våra förslag:

  • Beslut om rovdjursförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
  • Inga försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar och vapensamlare.
  • Förkorta handläggningstiden för vapenärenden.
  • Se över det samlade regelverket för vapen i syfte att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och sportskyttar i onödan.
  • Beslut om vargförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
  • Småviltsjaktens utformning och ortsbornas möjlighet till älgjakt är viktig.
  • Viktigt att bevaka löshundsjaktens överlevnad.
  • Dubbelregistreringen måste bort.
  • Viktigt att försvara äganderätten.
  • Möjlighet till säljakt måste utökas kraftigt.

Mattias Karlsson (M)
Läs hela inlägget »














Med dimridåer, förflyttat fokus och rykande valfläsk försöker regeringen dölja sitt eget vårdmisslyckande i Sverige och i synnerhet Norrbotten. Att komma dragandes med svävande ambulans- och helikopterpengar utan precisering är lite typisk socialdemokratisk politik. Man lovar att bygga en bro, trots att det saknas en älv att bygga den över.
 
Att som statsminister besöka Norrbotten och inte nämna de köer som han och hans partikollegor skapat här känns mycket märkligt, men ändå på något sätt logiskt. Har man fördubblat vårdköerna på tre år, så är det egentligen kanske inte så märkligt att man vill prata om något annat.
 
Det har också blivit tydligt den senaste tiden hur viktigt det är att bygga ut vårdvalet i Norrbotten. Listningarna av patienter hos de alternativa vårdgivarna ökar hela tiden och nöjdheten är mycket hög. De hälsocentralerna lever i precis samma verklighet och under exakt samma ekonomiska förutsättningar som Region Norrbottens egna. Trots detta levererar de en bättre och tillgängligare vård och är dessutom både en attraktivare arbetsgivare och vårdgivare. Detta lyckas man med, till skillnad från en stor del utav de offentliga hälsocentralerna, och håll i hatten nu, utan att gå med stora ekonomiska underskott.
 
En mångfald av vårdgivare, såväl offentliga som alternativa är bra. Det ökar trycket på samtliga att vara både en attraktiv arbetsgivare och vårdgivare. Det finns dock bevisligen mycket kvar att göra i ledning och styrning av närsjukvården i Region Norrbotten, när man uttalar sig i termer av att man jobbar mycket hårt och gör allt man kan för att komma till rätta med problemen, men ändå redovisar ökande underskott varje år.
 
Ett tips till regionledningen, i all välmening, kan ju vara att ta av sig ideologimössorna och besöka de som lyckas och försöka lära sig.
 
Regionledningen har istället valt en helt annan väg. Man skall svälta ut de som är bra och som varje dag ökar listningen av nya patienter och bidrar till att hålla upp tillgängligheten i länet.
 
När Region Norrbotten täcker underskott för sina egna hälsocentraler får de privata alternativen i samma kommun ekonomisk kompensation. Det är ingen ultimat lösning, men i alla fall renhårigt. Det bästa hade givetvis varit att Region Norrbottens egna hälsocentraler inte gjorde underskott, men att ta bort konkurrensneutraliteten och göra det ännu svårare att vara en alternativ vårdgivare i Norrbotten är under all kritik och ett totalt verklighetsfrånvänt beteende.
 
Tröstpris eller löften om allmosor löser inte vårdkrisen i Norrbotten. Nu behövs en viljeinriktning som är fylld av nya idéer och hoppfullhet, som sätter patientens väl och säkerhet och personalens arbetssituation i fokus.
 
Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags gör det nu.
 
Linda Frohm
Moderat förbundsordförande Norrbotten
 
Mattias Karlsson
Moderat regionråd i opposition

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter