2017 > 09

Det är verkligen inte lätt att följa logiken i den S-märkta politiken. Kritiken mot jobbskatteavdragen har varit fundamental genom åren.
Änden på allt elände dessa skattesänkningar påstås ha orsakat saknas och jobbskatteavdragen har fått bära skulden för samtliga av välfärdens brister, de ökande klyftorna och för utanförskapet. Med tanke på detta katastrofala utfall är det mycket märkligt att de rödgröna har behållit alla fem jobbskatteavdrag.


I denna budget genomför man nu själv ett antal skattesänkningar. Gott så, men nu när man själv sänker skatten, så är det inte längre ett dråpslag mot välfärden. Utan med Socialdemokraternas självbild, istället en rättvis vänsterpolitik.

Konjunkturinstitutet pratar om 12 miljarder i reformutrymme nästa år.
Magdalena Andersson avvisar den informationen och anser istället att det är 40 miljarder som skall satsas i en budget som innehåller allt till alla.
 
Kort om budgeten:
 
• Regeringen överskattar reformutrymmet kraftigt. Flera expertinstanser är inte alls lika optimistiska som Magdalena Andersson i fråga om hur mycket pengar som finns i statens kista. Det siffror som regeringen bjuder på är finansierade med glädjekalkyler. Regeringen verkar tänka bort både nästa lågkonjunktur och de väldiga kostnader som stundar i äldrevårdens och migrationens spår.
 
• Ekonomin i Sverige anses redan idag vara dopad med minusränta. Att i det läget även nyttja finanspolitiken för att driva upp efterfrågan i ekonomin är förbluffande lättfärdigt.
 
• Det finns idag ett akut behov av strukturella reformer för att skapa en fungerande bostadsmarknad, ett mer effektivt skattesystem och för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte minst för de nyanlända med låg utbildningsnivå. Inget av detta tar de rödgröna tag i. Istället sätter man sprätt på pengar åt alla möjliga håll.
 
Dagens budget innebär på kort sikt att regeringen försvagar arbetslinjen samtidigt som man ökar bidragen och de offentliga utgifterna. Man gör slut på alldeles för mycket pengar som finns just nu, just därför att vi är mitt en högkonjunktur.
 
Vad som är än värre är att regeringen INTE genomför de strukturella reformer som behövs på lång sikt, som att göra det mer lönsamt att arbeta och driva företag. Regeringen slösar bort högkonjunkturen och skjuter reformerna på framtiden.
Att tvingas göra dem under nästa lågkonjunktur kommer bli mycket jobbigare.
 
Alliansens jobbskatteavdrag var en genial uppfinning. Jobbskatteavdraget lade grunden till den arbetslinje som den rödgröna regeringen nu kan skörda frukterna av utan att ta ett öre från välfärdens verksamheter. Det är alltså ansvarslöst att elda på i tider som dessa som nu finansminister Magdalena Andersson (S) gör:
 
Regeringen borde veta bättre än att ladda upp med en historisk valbudget fylld av valfläsk och istället välja det ansvarsfulla och rusta Sverige inför tuffare tider, något som vi vet kommer att komma. Detta är en lättfärdig och kortsiktig budget som syftar till att vinna valet nästa år, inte att rusta Sverige inför tuffare tider.
 
Efterfrågan på valfläsk är förmodligen inte lika stor bland väljarna som behovet av att se seriösa reformer och åtgärder för att ta tag i integrationen, sjukvården och tryggheten.
 
Linda Frohm
Förbundsordförande - Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Det stämmer inte att Socialdemokraterna är överens med Moderaterna om problembilden. Det visar inte minst Lena Rådström Baastads artikel där ett av de största samhällsproblemen i Sverige i dag – den illa fungerande integrationen – överhuvudtaget inte nämns.

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar också att arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att öka. Detta i högkonjunktur.Det stämmer inte att Socialdemokraterna är överens med Moderaterna om problembilden. Det visar inte minst Lena Rådström Baastads artikel där ett av de största samhällsproblemen i Sverige i dag – den illa fungerande integrationen – överhuvudtaget inte nämns.
Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar också att arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att öka. Detta i högkonjunktur.

Denna utveckling måste brytas. Ska integrationsproblemen lösas behöver fler komma i jobb. Det kräver riktiga reformer som inträdesjobb och utökat och förstärkt RUT. Ett bidragstak behöver införas för att säkerställa att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Vidare behöver vi uppmuntra fler att lära sig svenska och ta del av grundläggande samhällsorientering.
Skiljelinjen som Rådström Baastad skriver om är också felaktig. Under alliansregeringens åtta år ökade resurserna till välfärden med mer än 100 miljarder kronor. Samtidigt sänktes skatten för framför allt låg- och medelinkomsttagare.
Sverige behöver en ny alliansregering med en bred reformagenda för integration och jobb. Minst lika viktigt är att lag och ordning ska återupprättas – i hela landet. Fler poliser, höjda polislöner, skärpta straff och införande av zonförbud är några av förslagen i Moderaternas nya kriminalpolitiska program.

Vi vill fortsätta utveckla arbetslinjen. För att fler ska få jobb behöver Sverige en mer företagsvänlig politik, något som står i skarp kontrast till den av regeringen förda politiken. Höjda skatter på företagande, ökat regelkrångel, förslag om flygskatt och andra pålagor skadar svensk företagsamhet och därmed dem som skapar jobben.  
Socialdemokraternas och regeringen Löfvens oförmåga att hantera integrationsproblemen och den kravlösa bidragspolitiken riskerar såväl jobb som välfärd.

Anders Edholm, partisekreterare (M)

Läs hela inlägget »

Det är lätt att fastna i sin egen självbild.
Om vi frågar någon söderifrån om Norrbottens ekonomiska aktivitet nämns ofta gruvor, tung industri och skogsbruk. Alla tre näringar är naturligtvis nyttiga men de kommer inte att expandera nämnvärt de närmaste åren.

Något som däremot kan växa snabbt, med ett relativt litet paket av stödåtgärder, är turismen. Om 10 år skulle Norrbotten kunna vara den plats i Sverige andra Européer tänker på när de ska på semester. De senaste åtta åren har antalet gästnätter i Norrbotten ökat med 22 procent enligt statistik från SCB. Norrbottens län lockar många besökare från Sverige och övriga världen. Tre av Sveriges fjorton objekt på Unesco:s världsarvslista finns i länet: Struves meridianbåge, Gammelstads kyrkstad samt Laponia. Antalet sysselsatta (årsverken) i området Swedish Lapland (Norrbottens län, Skellefteå kommun och Sorsele kommun) är drygt 3700 vilket är en ökning med 90 % sedan år 2000.

En infrastruktur för framgång. Enskilda företag har svårt att rusta och bygga vandringsleder i fjällen, de kan däremot blomstra om denna viktiga infrastruktur för turism finns. Om turistnäringen ska blomstra bör pengar i statsbudgeten läggas på att bygga ut vandringsleder samt på fler och trevligare övernattningsstugor. Precis som tunnelbanor behövs för Stockholms ekonomi behövs vandringsleder för fjällkommunerna.

Det finns ett antal reformer som skulle kunna genomföras, eller i vissa fall stoppas för att gynna turismen i Norrbotten. När folk ska ta sig till Norrbotten kommer de jämföra priser med resten av kontinenten. Ett införande av en ny flygskatt är därför dödlig för turismen. Turismsektorn är årstidsberoende med högsäsonger där det behövs många anställa och andra tider då anläggningarna i princip står tomma. Arbetsrätten behöver därför anpassas efter det. Momsnivåerna måste också justeras i paritet med våra grannländers nivåer för att få likvärdiga konkurrensvillkor.

Kommuner måste bli bättre och snabbare på att sälja mark - inte bara när någon frågar om det - utan även jobba proaktivt och identifiera mark som man gör i ordning för försäljning. Norrbotten är inte litet och det finns inget värde i att kommuner sitter och håller på oanvänd mark i all evig tid.

För att ta ett exempel på turismens potential: Luleå kommuns turism växte med 10 % det senaste året, vilket innebar en ökad omsättning på 84 miljoner. Skulle den utvecklingen kunna hålla i sig i 10 år skulle turismen gå från 924 miljoner kronor till nästan 2400 miljoner per år – en omsättning som vida överstiger Luleå tekniska universitets nuvarande omsättning. Möjligen är detta en dröm om hur det skulle kunna vara, men en dröm är alltid det första steget till en verklighet.

Henrik Wikström (M)
Kommunfullmäktigeledamot, Boden
Jonas Grafström (M)
Doktor i nationalekonomi
Riksdagskandidat Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter