2017 > 09

Det är verkligen inte lätt att följa logiken i den S-märkta politiken. Kritiken mot jobbskatteavdragen har varit fundamental genom åren.
Änden på allt elände dessa skattesänkningar påstås ha orsakat saknas och jobbskatteavdragen har fått bära skulden för samtliga av välfärdens brister, de ökande klyftorna och för utanförskapet. Med tanke på detta katastrofala utfall är det mycket märkligt att de rödgröna har behållit alla fem jobbskatteavdrag.


I denna budget genomför man nu själv ett antal skattesänkningar. Gott så, men nu när man själv sänker skatten, så är det inte längre ett dråpslag mot välfärden. Utan med Socialdemokraternas självbild, istället en rättvis vänsterpolitik.

Konjunkturinstitutet pratar om 12 miljarder i reformutrymme nästa år.
Magdalena Andersson avvisar den informationen och anser istället att det är 40 miljarder som skall satsas i en budget som innehåller allt till alla.
 
Kort om budgeten:
 
• Regeringen överskattar reformutrymmet kraftigt. Flera expertinstanser är inte alls lika optimistiska som Magdalena Andersson i fråga om hur mycket pengar som finns i statens kista. Det siffror som regeringen bjuder på är finansierade med glädjekalkyler. Regeringen verkar tänka bort både nästa lågkonjunktur och de väldiga kostnader som stundar i äldrevårdens och migrationens spår.
 
• Ekonomin i Sverige anses redan idag vara dopad med minusränta. Att i det läget även nyttja finanspolitiken för att driva upp efterfrågan i ekonomin är förbluffande lättfärdigt.
 
• Det finns idag ett akut behov av strukturella reformer för att skapa en fungerande bostadsmarknad, ett mer effektivt skattesystem och för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte minst för de nyanlända med låg utbildningsnivå. Inget av detta tar de rödgröna tag i. Istället sätter man sprätt på pengar åt alla möjliga håll.
 
Dagens budget innebär på kort sikt att regeringen försvagar arbetslinjen samtidigt som man ökar bidragen och de offentliga utgifterna. Man gör slut på alldeles för mycket pengar som finns just nu, just därför att vi är mitt en högkonjunktur.
 
Vad som är än värre är att regeringen INTE genomför de strukturella reformer som behövs på lång sikt, som att göra det mer lönsamt att arbeta och driva företag. Regeringen slösar bort högkonjunkturen och skjuter reformerna på framtiden.
Att tvingas göra dem under nästa lågkonjunktur kommer bli mycket jobbigare.
 
Alliansens jobbskatteavdrag var en genial uppfinning. Jobbskatteavdraget lade grunden till den arbetslinje som den rödgröna regeringen nu kan skörda frukterna av utan att ta ett öre från välfärdens verksamheter. Det är alltså ansvarslöst att elda på i tider som dessa som nu finansminister Magdalena Andersson (S) gör:
 
Regeringen borde veta bättre än att ladda upp med en historisk valbudget fylld av valfläsk och istället välja det ansvarsfulla och rusta Sverige inför tuffare tider, något som vi vet kommer att komma. Detta är en lättfärdig och kortsiktig budget som syftar till att vinna valet nästa år, inte att rusta Sverige inför tuffare tider.
 
Efterfrågan på valfläsk är förmodligen inte lika stor bland väljarna som behovet av att se seriösa reformer och åtgärder för att ta tag i integrationen, sjukvården och tryggheten.
 
Linda Frohm
Förbundsordförande - Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter