2017 > 07

Sverige är ett öppet land. Vi ska vara stolta över den mångfald som finns bland oss. Ett öppet samhälle är ett rikare samhälle. Det ska gälla i hela Sverige. En fråga att ställa sig är om vi lever upp till det på alla områden. Är det till exempel möjligt att utan problem leva öppet som homo-, bisexuell eller transperson i vårt län och våra kommuner.

Vi vet att svaret inte är så enkelt. Det finns skäl som gör att hbtq-personer oftare känner sig utsatta i samhället. Undersökningar visar att unga hbtq-personer ofta mår sämre än sina jämnåriga och att det är fler som försöker eller lyckas skada sig själva. Många hbtq-personer väljer att flytta från mindre städer, orter och län för att bo i våra storstäder.

Här spelar Pride och möjligheten att i vart fall för en dag få stå i centrum och visa omvärlden att hbtq-personer finns överallt och att det är Ok att ta plats i samhället och för den delen i den politiska debatten. Pride är betydelsefullt för så många som en manifestation och en fest för kärleken, friheten och kraften i att vara sig själv. Det spelar också en avgörande roll för att visa att fördomar inte vinner. För de som ännu inte vågat eller orkat komma ut, ta steget och leva livet som de själva vill av olika orsaker visar Pride att det finns en plats för alla och det ger en styrka som kan leda till att den som inte vågade i år samlar mod till att våga nästa år.
Över tid så förändras attityder. Gamla fördomar bryts ner, strukturer och normer blir öppnare för fler. Men vi har också ett ansvar att jobba för att skynda på en sådan utveckling. Menar vi allvar med ett öppet och välkomnande Norrbotten för alla, har vi en hemläxa att göra i kommuner och landsting.

Vi kan genom politiska beslut se till att genomtänkt arbeta för att skapa öppenhet och möjligheter för alla. Hbtq-personer upplever oftare än andra problem och brister i kontakter med institutioner i samhället. Det finns en känsla av att bli ifrågasatt, att få ett sämre bemötande och att bli osynliggjord. I grunden handlar det om kunskap.

Den enkla utgångspunkten är att alla borde få bli sedda för den de är. För att uppnå det behöver vi jobba medvetet med synliggörande, bemötande och kompetens. Vi kan gemensamt med enkla insatser jobba för att öka kunskapen bland beslutsfattare, chefer och medarbetare i i kommuner och landsting för att ge alla ett lika professionellt och bra bemötande.

För oss moderater är det här viktigt. Som parti har vi valt att ta ställning för att kommuner- och landsting ska genomföra ett hbtq-lyft. Vi vill att kommuner och landsting visar hur man på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl invånare, som medarbetare.

För oss är det naturligt att vara med på Pride. Det är ett tillfälle att stå upp för frihet och kärlek men också att ta en politisk diskussion om hur vi kan bidra till ett bättre Norrbotten för alla. Frihetens parti är Moderaterna.

Linda Frohm, Förbundsordförande Moderaterna Norrbotten
Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund
Kristoffer Sundström, Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Norrbotten

Läs hela inlägget »

I Pajala kommun tjafsar flera parter om skolor, politik, glesbygden, centralorten och badhus. Fokus ligger fel. Fokus ligger på vad de så kallade ”andra” gjort för fel och vad som gynnar vem. Parterna fokuserar på saker som tidigare gjorts istället för vad som kan göras härnäst.
Det tunga fokus som läggs på dåtid väcker funderingen över ifall Pajala saknar en framtid. Det kan vara så att en framtid saknas - men det behöver inte vara så.
Huvudfrågorna i Pajala har varit nedstängningarna av badhus och skolor ute i byarna. Ofta har besluten varit grundade i en bister sanning för byborna - underlaget när det kommer till både vuxna och barn är bristande. Samtidigt så har hela kommunen en stor brist på behöriga lärare.

Skolnedstängningarna har lett till ökade kostnader för kommunen i form av att skolpengen går till friskolan i Kangos istället för att det leder till en centralisering till skolan i centralorten. Men trots att den politiska ledningen har gjort fel och inte tagit friskolan i beaktande så är det av yttersta vikt att både föräldrar till barnen och de aktiva politikerna släpper fokus från det som nu varit och försöker att se någon framtid i Pajala kommun.

Tre frågor står i fokus för framtiden: Hur ska man lösa bristen på lärare? Hur ska man lösa problemen med äldreomsorgen? Hur stort kommer trycket att bli på sjukvård och hemtjänst när demografin ser ut som den gör? Det är alla frågor som måste tas i beaktande och som man måste finna lösningar på för att kunna säkra en framtid för Pajala.
När varken opposition, invånare eller politiker fokuserar på framtiden så fastnar kommunen i tankar om forna dagar, något som inte leder till lösningar.

Pajala måste helt enkelt ta sig tillbaka genom ett brett samarbete där det viktigaste handlar om vilka idéer och tankar som kan hjälpa kommunen framåt och inte vad som är bäst för enskilda personer. Kommunen måste enas mellan såväl byar, politiker och invånare. För det vi tror att alla vill är att hela Pajala kommun ska finnas kvar för oss och efterkommande generationer!
 
Kristoffer Sundström, Distriktsordförande MUF Norrbotten
Jonas Grafström, tidigare vice riksordförande Moderata studenter Sverige

Läs hela inlägget »
Foto: Kristian Pohl Foto: Kristian Pohl
Sverige står inför ett vägval. Arbetsmarknaden delas av en farlig jobbklyfta mellan inrikes och utrikes födda. Utanförskap och bidragsberoende är omfattande. Att som Stefan Löfven och Socialdemokraterna förlita sig på att högkonjunkturen ska fortsätta och lösa samhällsproblemen, prioritera bidrag till dem som inte jobbar och höja skatterna på jobb och tillväxt försvagar i stället Sverige. Samhället riskerar att dras isär och bidragskostnaderna kommer tränga undan satsningar på vård, skola och polisen.

Sverige har samtidigt en nationell trygghetskris. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. I vissa av områdena har kriminella krafter i praktiken tagit över och polisen har stora svårigheter att utföra sitt uppdrag. Polisens brottsuppklaring är den lägsta på 16 år.

Moderaternas uppgift är att klara integrationen, se till att nya jobb kan växa fram och att säkra vår trygghet med lag och ordning. Integration börjar med jobben. Ett jobb är nyckeln till att försörja sig, till makt över sin vardag och till nästa jobb. Den farliga klyftan går i dag är mellan dem som har jobb och dem som inte har det. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda omfattar redan ungefär 100 000 personer. Den klyftan måste bort.

Därför behövs ett bidragstak så att det alltid lönar sig att arbeta, integrationsplikt med tydliga krav på utbildning och ansträngningar och vi vill tredubbla RUT-avdraget för att fler enkla jobb ska kunna växa fram.

Arbete och ansträngningar ska alltid löna sig. Därför sänker vi skatten för alla som arbetar. Exempelvis får bussförare och förskollärare behålla nära 500 kronor mer varje månad.

Vi vill stoppa regeringens straffskatter på svenska jobb, företag och tillväxt. I stället måste vi göra det enklare att starta företag. Vi ska säkra lag och ordning med minst 5 000 fler poliser, höjda polislöner och en ny polisledning. Straffen behöver skärpas och det behövs fler övervaknings-kameror för att få bort våld och knark från särskilt utsatta områden.

Regeringen saknar politik som minskar skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda och försvårar för enkla jobb, till exempel genom att försämra RUT-avdraget.

Redan genomförda och kommande skattehöjningar på jobb och företagande uppgår till 64 miljarder kronor. För varje krona regeringen säger sig satsa på företagande tar man tio tillbaka i skattehöjningar och sveriges socialdemokratiska finansminister ser fördelar med att företag lämnar landet.

Moderaternas centrala reformer

Bred skattelättnad för alla som jobbar, med tonvikt på låga inkomster
- Normalinkomsttagare som lärare, elektriker och bussförare får behålla nära 500 kronor mer varje månad. 
  Reformen väntas på sikt bidra till 14 000 fler jobb

Bidragsreform för stärkt arbetslinje i fyra delar
- Strikt arbetslinje i försörjningsstödet
- Bidragstak, för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag
- Kvalificering till de svenska ersättningssystemen
- Kortad a-kassa och aktivitetsstöd

Förstajobbet-anställning så fler kan lära sig jobbet på jobbet
- 12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet
   
Integrationsplikt för nyanlända
- 100 timmars samhällsorientering, med samhällstest
- Utbildningsplikt för nyanlända som saknar färdig grundskoleutbildning 
- Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd
- Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet

Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare
- Sänkt skatt för 1,4 miljoner pensionärer med årsinkomster under 360 000 kronor
- Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år
- Lägre skatt på att jobba mer redan från 64 år
- Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare

Nolltolerans mot dåliga skolor
- En timme mer undervisning per dag i lågstadiet och mer matematik i högstadiet

Att arbetsmarknaden stärks i en högkonjunktur är helt naturligt. Dessutom styrde regeringen hela det första året på en alliansbudget. Men idag har vi inte längre en arbetsmarknad, utan två. Det finns en jobbskillnad mellan inrikes- och utrikesfödda som motsvarar 100 000 människor. Den jobbklyftan måste bort och svenskt jobbskapande måste stärkas. Vi upplever att dessa frågor inte tas på allvar, utan man fortsätter att beskatta arbete, företag och företagens förutsättningar. För oss i Norrbotten är detta speciellt allvarligt med tanke på vår stora export och stora avstånd.

När Stefan Löfven nu besöker Norrbotten hoppas vi att han talar om hur han och hans parti har tänkt sig hur detta på sikt skall kunna stärka den här landsändan. Inte minst när konjunkturen vänder, för det vet vi all att den kommer att göra. Förr eller senare.

Linda Frohm
Förbundsordförande 
Moderaterna Norrbotten 
 
Läs hela inlägget »

Antalet våldtäkter ökar liksom antalet sexuella övergrepp. Det är en utveckling som måste brytas och vi kan inte ha annat än nolltolerans när det gäller brott i allmänhet men särskilt sexualbrott.
Var och en som går ut en kväll för att roa sig, eller för att gå hem från jobbet eller vänner en sen kväll har rätt att känna sig trygg och säker.
Moderaterna står upp för varje människas rätt att känna sig trygg, oavsett var man bor. Vi moderater kräver helt enkelt nolltolerans mot övergrepp.
Vår regering kallar sig feministisk. Samtidigt styr de ett land där var tredje kvinna känner sig otrygg. Där var tionde kvinna inte vågar gå ut på kvällarna på grund av otrygghet. Och där två av fem kvinnor i åldrarna 20 till 24 år oroar sig för att bli överfallen eller misshandlad. Så här kan det inte få fortsätta.
Alla som bor i Sverige ska kunna lita på tryggheten. Ingen ska behöva ta en omväg hem på kvällen eller fundera på att avstå från att gå på festival, se sin favoritartist eller att ge sig ut på en joggingtur. Sverige ska vara tryggt. För alla. Moderaterna vill därför se hårdare tag mot de som försöker beröva människor från friheten och tryggheten.
En synlig, tillgänglig och effektiv polis är själva grunden för ett tryggt samhälle. Det är också den främsta garanten för att olika typer av brott så långt som möjligt förhindras. Sverige behöver därför minst 25 000 poliser och de ska ha förutsättningar att göra sitt jobb, därför vill vi höja polisernas löner och se till att de får starkare skydd mot angrepp.
Tjejer och kvinnor ska inte tvingas ändra sina vanor och beteenden för att kunna känna sig trygga. Natten är din – även i Norrbotten.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter