2017 > 04

40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Och många äldre lider av ofrivillig ensamhet. Det är helt oacceptabelt. Det är skamligt att äldre inte får den mat och det sällskap de behöver för att leva ett gott liv. Äldres ofrivilliga ensamhet måste brytas.
Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Ensamhet leder till känslor av utanförskap och isolering och gör människor olyckliga.

En stor risk i samband med äldres ofrivilliga ensamhet är undernäring, felmedicinering och att många äldre upplever sig tvingade att besöka sjukhusens redan hårt belastade akutmottagningar, eftersom den nära vården och omsorgen inte är tillräckligt utbyggd och tillgänglig i delar av Sverige. Betydande delar av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten med äldreboende och hemtjänst går på knäna i dag.

En ny rapport byggd på statistik från Senior alert, det nationella kvalitetsregistret och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Därtill att fler än 117 000 riskerar att drabbas av undernäring. I vissa kommuner är mer än var fjärde äldre undernärd. Det är helt oacceptabelt. Det är skamligt att äldre inte får den mat och det sällskap de behöver för att leva ett meningsfullt och gott liv.

Socialstyrelsens nya rapport Öppna jämförelser 2016 – vård och omsorg om äldre visar på omfattande kvalitetsskillnader mellan olika kommuner. Därtill att till exempel endast drygt 4 av 10 äldre är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds inom äldreomsorgen. Och knappt 4 av 10 äldre som har hemtjänst upplever ett positivt bemötande och känner trygghet med hemtjänsten. Det duger inte.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är idag ungefär 2 miljoner människor som är över 65 år. Det handlar om var femte person i Sverige. Under år 2016 var det drygt 166 800 personer över 65 år i ordinärt boende som hade regelbundet tillgång till en eller flera insatser av hemtjänst. Därtill drygt 83 400 personer över 65 år som bodde i permanenta särskilda boendeformer.

Ensamhet är någonting vi alla gemensamt kan hjälpa till att försöka motverka. Vi vill se ett Sverige där alla kan mötas. Det ska finnas goda möjligheter till social samvaro för såväl äldre som kan och väljer att bo kvar hemma som alla dem med olika former av äldreomsorg.
För att bryta äldres ofrivilliga ensamhet föreslår vi bland annat följande:

  • En förstärkt satsning på kompetensförsörjning och kontinuitet i äldreomsorgen. Vi föreslår ytterligare 400 miljoner kronor de kommande fyra åren.
  • En satsning på att fler äldre ska kunna få komma ut i friska luften och vara i sällskap med andra. Vi föreslår 40 miljoner kronor i syfte att prioritera arbetet att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Det handlar bland annat om att se över och öka antalet kontaktpunkter och mötesplatser för äldre.
  • Att ett måltidslyft ska genomföras i äldreomsorgen såväl inom äldreboenden som i hemtjänst, med fokus på vällagad mat som kan ätas i sällskap med andra. Vi föreslår en satsning på 120 miljoner kronor för att påbörja ett metodiskt arbetssätt för att höja måltidernas kvalitet.

I Sverige ska äldre behandlas med respekt. Den har de förtjänat genom att ha byggt upp vårt gemensamma land. Äldres ofrivilliga ensamhet är ovärdig. Den ska vi motverka. Vi bryr oss om varandra. Det är en av våra styrkor i Sverige. Det ska vi ta tillvara på när vi fångar upp allt det engagemang och den viljan som finns för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson (M), riksdagsledamot
Katarina Brännström, riksdagsledamot (M) socialutskottet med ansvar äldrefrågor
Margareta Pålsson , ordförande Moderata Seniorer (M)

Läs hela inlägget »

Under tisdagen presenterade regeringen sin vårbudget. Den är en fortsättning på Socialdemokraternas arbets- och tillväxtfientliga politik, med högre skatter på företagande och arbete. Något som slår hårt mot Sverige och Norrbotten.
- Jag kan konstatera att av varje krona som regeringen satsar på företagen, så tar de tio tillbaka, förklarar Linda Frohm (M), förbundsordförande för moderaterna i Norrbotten. Sverige måste vara ett land och Norrbotten ett län som företag och entreprenörer vill flytta till, inte något som företag tvingas flytta ifrån.

– Att straffbeskatta människor och företag som arbetar hårt för att bidra till vårt gemensamma välstånd är fel, både moraliskt och ekonomiskt. Det går inte att höja skatterna i all oändlighet för till slut försvinner incitamenten för företag att verka och människor att arbeta. Norrbotten och Sverige behöver fler skattebetalare, inte högre skatter, fortsätter Linda Frohm.

- Regeringens prognoser är en "skönmålning" av verkligheten. De stärkta statsfinanserna handlar snarare om tur med konjunkturläget. Regeringen saknar även svar på hur fler nyanlända ska komma i arbete. Det är ambitionslöst och lättsinnigt av regeringen, säger Linda Frohm, som också påtalar varför det är så tyst om de aviserade skattehöjningarna. Regeringen döljer dem väl i budgeten.

– Klyftan på arbetsmarknaden vidgar sig, säger Linda Frohm. Antalet utrikesfödda arbetslösa har ökat betydligt jämfört med samma tid förra året. Jag önskar att regeringen tog frågan på ett mycket större allvar än vad man gör.

- Moderaterna vill något annat. Vi vägleds av att jobben måste bli fler och att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste bort. Lyckas vi inte med detta kommer stora mängder människor permanent att hamna i utanförskap, som på lång sikt är mycket skadligt för ett land. Vi vill därför stoppa regeringens skattepålagor på avstånd, arbete och företagande. Vi måste se till att det alltid skall löna sig att arbeta. Får man en löneökning eller tar ett extra pass på jobbet så är en anständighetsnivå att man åtminstone får behålla minst hälften av den ansträngningen.

- Positivt är trots allt att regeringen efter påtryckningar från bland annat Moderaterna väljer att höja anslagen till Polisen och Försvarsmakten. Av dessa vigs 60 miljoner kronor till att stärka det civila försvaret i kommuner och landsting. Det gläder mig att regeringen prioriterar kommunernas krisberedskapsarbete, säger Linda Frohm (M). Jag har lyft behovet av att stärka Norrbottens motståndskraft i tider av kris och krig i flera olika sammanhang, och jag hoppas att regeringens ställningstagande nu ska leda till en förstärkning av Norrbottens krisberedskap.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Leif Pettersson, Fredrik Lundh-Sammeli, Ida Karkiainen, Emilia Töyrä och Linus Sköld.
Det är de socialdemokrater som länets väljare gett förtroendet att i Sveriges riksdag företräda deras förhoppningar om ett starkare Norrbotten.

Väljarna har på detta sätt investerat tungt i Socialdemokraterna och gett partiet inte mindre än fem av nio mandat från länet. Dessutom äger man landsbygdsministerposten, genom Sven-Erik Bucht.
En naturlig fråga är hur många som egentligen hade förväntat sig att Socialdemokraternas riksdagsledamöter från länet, skulle vara beredda att släppa igenom nästan vad som helst, oberoende av hur mycket det skadar Norrbotten.
För det är precis exakt vad som sker nu.
Senaste året har den s-ledda rödgröna regeringen jobbat med en av de mest Norrbottensfientliga skatterna i någonsin; den så kallade kilometerskatten. En skatt på de avstånd, rätt och slätt, något som det finns gott om här i länet.
Inte vid något tillfälle, under hela tidsperioden som förslaget utreddes, yttrade länets socialdemokratiska riksdagsledamöter någon som helst kritik. Detta trots vetskapen om de enorma konsekvenserna för företagande, jobb och ekonomisk tillväxt i länet.
Utredningen, lades tack och lov senare ned – då lät det annorlunda. Det var så dags då…
Historien upprepar sig nu när Socialdemokraterna bestämt sig för att låta privatpersoner och företag i norra Sverige stå för notan för förbättrade relationer inom regeringen. Miljöpartiet ska få ytterligare en tillväxtfientlig symbolfråga, i detta fall den så skadliga flygskatten.
Miljönyttan som företrädare för regeringen låtsas som att den existerar, är i själva verket högst marginell. Rent av mycket, mycket liten. Skatten slår dessutom med samma kraft mot de flyg som går på fossilt bränsle som de som går på miljövänligt bränsle. Hängde det på miljönyttan, så torde det vara bättre att ge ökade incitament till de flygbolag som faktiskt ställer om till förnybart?
Det här kommer kosta svenska jobb, det kommer kosta norrbottniska jobb och det kommer att försämra den svenska ekonomin. Det kommer att kosta den norrbottniska idrottsrörelsen ökade resekostnader i miljonklassen och det kommer att innebära att människor från Norrbotten i många fall kommer tvingas resa ner till Köpenhamn för anslutningsflyg ut i världen. Erika Mattsson, vd, Swedish Lapland Visitors Board, låter dessutom meddela att det kommer att skapa jättestora problem för besöksnäringen utanför storstäderna. Inte minst i norra Sverige. Inte minst i Norrbotten.
När det verkligen hettar till och Norrbottens bästa står på spel – då är tystnaden total från de fem socialdemokratiska riksdagsledamöterna från länet och landsbygdsminister Bucht.
Utanpå det ovan nämnda, läggs ökade skatter på arbete och inkomst, drivmedel och förslag på en chockökning av fordonskatten… Tystnaden är fortsatt total och den kirurgiska precisionen på vilket sätt man angriper Norrbotten får stillatigande fortsätta.
När Löfven avser att genom symbolpolitik försvåra för människor och företag att leva, bo och verka i Norrbotten – då sker det utan protest, trots att det är ett utav Norrbottens två viktiga ben som Löfven håller på att kapa. Detta är ett stort svek mot länets befolkning.
Det är dags att jobba för en ny regering.

Linda Frohm
Förbundsordförande – Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter