2017 > 02

Jag tycker det är tråkig att vi ständigt misstänkliggörs kring vårt syfte med att bryta låsningarna i riksdagen. Det är inte fortsatt rimligt att låtsas som att ett av riksdagspartierna inte existerar.
Vi vill inte regera tillsammans med SD.
Vi vill inte heller ha något samarbete om budget.

Vad det vi sagt innebär, är att vi är beredd att föra samtal med dem. Som vuxna människor plägar att göra, även med meningsmotståndare.
Särbehandlingen av SD är inte hållbar. Deras position är inte bra. Det vi förespråkar skulle också medföra att de granskas som alla andra partier i riksdagen, säger Linda Frohm, förbundsordförande för moderaterna i Norrbotten.
Vi samtalar ju idag med Vänsterpartiet. Jag har respekt för att allianskollegor landar i andra slutsatser om SD. Men vi vill gå till val gemensamt i Alliansen. Jag känner i grunden ett starkt stöd för att ta tag i Sveriges och Norrbottens samhällsproblem, säger Linda Frohm.
Läs hela inlägget »

Moderaterna har ett brett reformpaket för att stärka svensk polis och säkerställa att Sverige ska ha en trygghet att lita på. 2 000 nya poliser, fler civilanställda, bättre utrustning, ökad förmåga att arbeta mot nya former av brott samt högre polislöner ska lägga grunden för en bättre fungerande och mer effektiv polis. För att Sverige ska ha en trygghet att lita på behövs en effektiv och välfungerande polis. Svensk polis behöver fler kollegor, höjda löner och bättre utrustning, säger Krister Hammarbergh.

- Den frustration många inom poliskåren nu ger uttryck för måste lyssnas in och tas på allvar. Att ge polisen bättre förutsättningar att göra sitt jobb och klara upp fler brott är prioriterat för Moderaterna.

Reformer för att stärka svensk polis i Moderaternas budgetmotion för 2017:

2 000 fler poliser
Polisväsendet förstärks med 2 000 nya poliser. Satsningen ska särskilt riktas till områden med stor otrygghet och allvarlig brottslighet och till att öka bemanningen i glesbefolkade områden för att säkerställa rimliga utryckningstider.

Fler civilanställda inom Polismyndigheten
Polismyndigheten får ökade resurser för fler civilanställda. Polismyndigheten bör prioritera och följa upp att fler civilanställda i praktiken medför fler poliser i yttre tjänst.

Utrustningslyft för bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet
Polisen ska ha tillgång till modern utrustning som är anpassad efter respektive tjänstgöring och individ. Därför föreslås ett utrustningslyft riktat till svensk polis. Polismyndigheten ansvarar för vilken typ av utrustning de avsatta medlen ska användas till, men utrustning till poliser i yttre tjänst ska prioriteras.

Insatser mot moderna mängdbrott
Polisen ska vara rustad för att möta moderna mängdbrott, såsom IT-relaterad brottslighet och bedrägerier. Därför föreslår en resursförstärkning av Polisens förmåga och kapacitet att utreda och klara upp den här typen av brott.

Utökat utrymme för att höja polisernas löner
Sammantaget ger de avsatta medlen under budgetperioden utrymme att göra en första justering av polisens löner och höja dessa med i genomsnitt 2 000 kronor per månad.

Läs mer om reformerna i bifogad PM.
Kontaktuppgifter Krister Hammarbergh

Krister Hammarbergh (M)

Läs hela inlägget »

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Det är orimligt och det är på tiden att vi ändrar på det. EU-parlamentariker Christoffer Fjellner, M, har därför föreslagit att gårdsförsäljning ska tillåtas genom att gårdar och mikrobryggerier görs till ombud för Systembolaget. Det är ett förslag som varken hotar Systembolagets monopol eller bryter mot EU-rätten. När frågan nyligen diskuterades i riksdagen försökte Gabriel Wikström att reducera frågan till att handla om praktiska detaljer. Tyvärr verkar det för Wikströms del dock handla mer om förmynderi och ideologiska skygglappar än om det påstådda hotet mot Systemets monopol.

Fredrik Lundström

Läs hela inlägget »

Vi från moderaterna vill utveckla, inte avveckla närsjukhuset i Kalix. I början av februari träffade vi verksamheten för att tillsammans vara en del i en plan för trygghet och kompetent vård för alla i Östra Norrbotten. Trots att en konsekvensanalys saknas kring detta förslag så har vi själva gjort bedömningen att det tidigare förslaget inte är genomförbart. En nedläggning av intensivvårdsplatser och avveckling av narkosläkare omöjliggör ett bra akut omhändertagande och kommer allvarligt att försämra patientsäkerheten för medborgarna i östra Norrbotten. Nu verkar det som att den styrande vänstermajoriteten har lyssnat och backar från sitt ursprungliga förslag. Det välkomnar vi.

Mattias Karlsson (M)
Regionsråd i opposition
Linda Frohm (M)
Förbundsordförande

Läs hela inlägget »
Foto: Fredrik Wennerlund Foto: Fredrik Wennerlund

Sverige är på väg åt fel håll och därför behöver vi nu en stark politik som ger svar på de utmaningar som vi människor upplever i vardagen. Vi behöver ett samhälle där utanförskapet minskar och där arbete alltid skall löna sig och där tryggheten för människor är en självklarhet. 

Jag har full respekt för att våra samarbetspartier, Centerpartiet och Liberalerna i alliansen, säger nej till ett budgetsamarbete innan nästa val just nu. Ett genuint samarbete bygger på respekt och klarar av det faktum att man inte alltid är överens om allt. Samtidigt vill vi från Moderaterna vara tydliga med att vi anser att regeringen för en skadlig politik för Sverige och Norrbotten.

Nästa höst kommer förslagen om bankskatt, flygskatt, skatt på arbete och en kilometerskatt för tung trafik att bli verklighet. Detta är inte bra för Sverige och direkt skadligt för Norrbotten. Detta kan vi inte bara låta ske utan att kraftfullt markera att vi inte sympatiserar med dessa förslag. Vi måste komma tillrätta med de problem som finns här och nu. En gemensam alliansbudget skulle vara det första steget på rätt väg.

Moderaternas förslag är nu att aktivt söka stöd hos alla riksdagspartier för en alliansbudget. Vi vill vara mycket tydliga med att vi vill regera Sverige i en Alliansregering och att vi är beredda att ta det ansvaret. Att ta det ansvaret innebär att lägga fram sin egen politik utan att hamna i låsningar på grund av en rädsla för vem eller vilka som röstar med.

Moderaterna vill vara tydliga.
Det vet nu väljarna. Det känns bra.

Linda Frohm,
förbundsordförande Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Sverige har en regering som vill stärka politikernas makt och minska människors frihet. Friskolor och privata vårdcentraler riskerar att försvinna, det kommer att fortsätta läggas ofinansierade förslag och skatterna kommer att höjas tills näringslivet knappt kan andas längre.
En ansvarig opposition måste göra allt för att försöka stoppa detta. Vi moderater är less på låsningarna. En gemensam alliansbudget skulle vara stort steg i rätt riktning.

Den som tror att det blir mindre av turbulens efter nästa val tror fel. SD måste hanteras vare sig man vill det eller inte. KD kan åka ut och Vänsterpartiet kan få ännu större makt över våra liv och plånböcker.

Media och andra undrar nu hur moderaterna kan dela värderingar med ett parti som piskar igång antisemitiska strömningar och hur man kan ta stöd av ett parti som har en medeltida inställning till jämställdhet?" Men...

Var har det framkommit att M nu delar värderingar med SD? Ingenstans. Vi har varit tydlig med att vi varken vill bilda regering med eller förhandla om budget med SD.

Även S-regeringen får regelbundet stöd av SD i riksdagen; vartannat förslag stöttades av SD under 2015/16 och när Tomas Eneroth (S) fick frågan: ”Struntar ni i att lägga förslag för att ni vet hur SD kommer att agera?” svarade han: ”Det var det dummaste jag har hört, det skulle aldrig förekomma."(SvD 6/6 -16).

Men om man inte har makt har man ingen makt – och kan varken förändra skolan eller integrationen. Vad spelar det för roll vad som står i de egna pamfletterna om man inte har majoritet för att få igenom några av idéerna? Svar: Ingen roll alls.

Vi moderater vill vara tydliga med att saker och ting nu har gått för långt. Vi vill se så att så mycket av moderat och allianspolitik som möjligt blir genomförd och det så snart som möjligt. Att vi nu är tydliga med det, känns bra.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter