Vägen till ett jämställt samhälle går via plånboken 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men utvecklingen mot ett jämställt och fritt samhälle har stannat av. Nu behövs reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande. Bara då kan Sverige på riktigt bli jämställt. 

Att ha ett jobb att gå till är grunden för ett jämställt samhälle. Med en egen inkomst kan var och en fatta självständiga beslut om sitt eget liv. Att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män är därför en frihetsfråga. Till exempel uppger 1 av 5 kvinnor att hon inte skulle ha råd att skilja sig. Lägre arbetsinkomst påverkar också pensionen. Kvinnor har idag 31% lägre pension än män. Lägre inkomst påverkar också sparandet: kvinnor i Sverige äger hälften av vad män äger och män har i snitt 12 000 kr mer i buffertkapital. 

En anledning till att kvinnor har lägre inkomst är att kvinnor fortsatt står för mer av det obetalda hemarbetet. Av de som väljer att arbeta deltid för att vårda barn är 83% kvinnor. RUT-reformen har varit viktig för att kvinnor som vill arbeta mer ska få avlastning med obetalt hemarbete. En granskning av RUT-avdraget som Riksrevisionen genomfört visar att kvinnor med barn upp till tre år och som anlitar RUT ökar sina arbetsinkomster med 5,1% till 16,6%. Det är bra, men fler reformer behövs. 

Sverige behöver reformer för att öka kvinnors livsinkomster, sparande och ägande:
Gör det mer lönsamt att arbeta och att ha arbetat. Därför vill vi fortsätta sänka skatten för alla med låga inkomster från arbete, många av dem kvinnor. Det är rättvist och det är bra för jämställdheten. 

Bidragstak och aktivitetskrav för alla som lever med försörjningsstöd. Det ska aldrig gå att stapla bidrag på varandra så att arbete inte lönar sig. Det är vår tids stora kvinnofälla. Alla med försörjningsstöd ska delta i en aktivitet för att bli anställningsbar. Ingen ska lämnas efter i kravlöst bidragsberoende. 

Bättre information och kunskap om ekonomi redan i skolan. Information om sparande, placeringar och pension är viktigare än syslöjd år 2020. Det är en fråga om frihet och självbestämmande. Så fortsätter vi utvecklingen mot ett jämställt Sverige. 

Josefin Malmqvist Ordförande Moderatkvinnorna
Birgit Meier-Thunborg – Länsansvarig Moderatkvinnorna Norrbotten

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter