Vi förstår ra(s)eriet i Västerbotten, men inte ty(s)tnaden i Norrbotten

Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kronor/år.
Socialdemokraterna lovade att korta vårdköerna. Istället har vårdköerna mer än fördubblats. Över 80 000 människor befinner sig i olika vårdköer. Över 10 000 cancerpatienter har tvingats vänta längre än längsta tillåtna kötid. Socialdemokraterna lovade att satsa på lag och ordning. Istället är polistätheten den lägsta på tio år, förorter i våra stora städer brinner, blåljuspersonal känner sig hotade och skjutningarna ökar. 
Socialdemokraterna lovade dessutom i vanlig ordning att bygga Norrbottniabanan, nu pratar man istället om snabbtåg i södra Sverige. Vi förstår raseriet i Västerbotten, men inte tystnaden i Norrbotten.

 
Skattehöjningarna har riktats mot jobb och företagande, bilen, drivmedlet och flyget. Nu vill man även införa en kilometerskatt som också kommer att slå mot Norrbottens förutsättningar att hantera avstånd. Men håll i er nu! Man har öronmärkt 750 miljoner för 2019 respektive 2020 för att finansiera den ”sammanhållna landsbygdspolitiken”, i hela Sverige, 750 miljoner!
Man kallar detta för en satsning. Det är det här som är socialdemokratisk fördelningspolitik på riktigt. Man tar betalt för en Porsche, men levererar en rostig Datsun från 1980-talet, som tutar när man bromsar. Vid kalaset efteråt tar man hela tårtan och ger sedan tillbaka marsipanrosen för resten att dela på. Lika lite är detta en satsning. Möjligtvis om man är snäll, så skulle man kunna kalla det en mindre kompensation... De norrbottniska riksdagsledamöterna tiger och samtycker. Deras ansvar är förstås mycket stort i detta.

För att vända utvecklingen krävs i stället riktiga reformer som stärker den lokala och regionala ekonomin. På samma sätt behöver beskattningen av jobb och företagande sänkas för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Tydliglighet i regelverk, mindre admnistrativt krångel och hjälp och stöd vid investeringar, som t.ex. statlig lånegaranti för småföretag. Detta är exempelvis viktigt för företag som behöver investera i byggnader i glesbygd.
 
Vi moderater har under en längre tid påpekat hur styvmoderligt Socialdemokraterna prioriterar Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Bortskämda av det stöd som partiet har här, så har den här landsändan sedan länge fallit i glömska. Nu skall det endast fungera när storstadsborna kommer på besök. Därför var det uppfriskande att konstatera att ett par socialdemokratiska kommunalråd i bl.a. Västerbotten ser detta och riktar kritik mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
 
Lika glädjande över kritiken som kommer från Västerbotten är besvikelsen över den totala tystnaden från Norrbotten. Dels från kommunerna, men även från de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Endast Niklas Nordström i Luleå har yttrat sig om flygskatten. Det får man i sammanhanget säga, hedrar honom.

Det man kallar för fördelningspolitik är i praktiken en omskrivning av centralisering.
Möjligheterna att utvecklas av egen kraft blir inte lättare av att man får betala sina egna satsningar flera gånger om.
 
Den socialdemokratiska regeringen höjer skatter och försvårar näringslivets och de små företagens möjligheter att hantera det faktum att den här landsändan består mest utav långa avstånd.
 
Sverige behöver en ny Alliansregering som leds av Moderaterna.
 
Mattias Karlsson, M
Stefan Sydberg, M
Karin Forsman, M

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter