Underkänt betyg - Regeringen har svikit de sjuka

Regeringens allra största svek under mandatperioden är de ökande vårdköerna.
Trots högkonjunktur och 60 miljarder kronor i skattehöjningar har vårdköerna fördubblats och inte ens hälften av cancerpatienterna får vård i tid.
Dessutom har otryggheten ökat och integrationsproblemen har vuxit under den här mandatperioden.


Vårdkrisen i Sverige beror till stor del på att sjuksköterskorna inte vill jobba under de arbetsvillkor som ges. Att hälla pengar på ett problem utan att ha en plan för hur de ska användas hjälper inget. Ändå är det så regeringen gör.

Regeringen har misslyckats kapitalt med det man så gärna vill ska vara Socialdemokraternas paradgren; välfärden. 

Regeringens prioriteringar har under mandatperioden varit otillräckliga för att komma till rätta med problemen. Detta gäller särskilt den grundläggande uppgiften att se till att den som behöver vård kan få det i tid. 

Socialdemokraterna lovade inför förra valet att korta vårdköerna i allmänhet och väntetiderna till cancervården i synnerhet. Facit är inte särskilt smickrande information.
Vårdköerna har fördubblats och knappt hälften av cancerpatienterna får vård i tid.

Moderaterna gör tydliga prioriteringar för att korta vårdköerna och stärka vården:

Vi kommer att avsätta en halv miljard om året för att ta fram en uppdaterad nationell strategi som förbättrar cancervården och som omfattar det förebyggande arbetet, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning.
Vi kommer att stärka förlossningsvården med 1,4 miljarder kronor i vår kommande vårmotion – alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i den kanske allra viktigaste stunden i livet.
Barn som mår psykiskt dåligt ska inte behöva vänta i månader på att komma i kontakt med psykiatrin. Vi tänker halvera väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa.
Under Alliansregeringen ökade resurserna till välfärden med 100 miljarder kronor och vi genomförde viktiga satsningar på att korta vårdköerna. Det fungerade. Vi vill återinföra kömiljarden i utvecklad och tredubblat format och kapa vårdköerna.

När regeringen i dag presenterar vårbudgeten så är känslan densamma som under hela mandatperioden. Regeringen har inte klarat av att fatta de tuffa beslut som krävts. Man har prioriterat bidrag och subventioner mycket högre än sjukvården.
Det är underkänt betyg.

Sverige behöver en ny Alliansregering som leds av Moderaterna.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter