Vi måste försvara jakten och fisket

Jakten är en mycket viktig fritidssysselsättning i Norrbotten. Jakten är inte bara en fritidssysselsättning utan också vård utav naturen och viltet. Jägarna utgör inget hot mot vare sig vilt eller natur. Var tionde norrbottning över 18 år jagar.
För många är jakten också en viktig faktor i beslutet att bo kvar här eller flytta härifrån.


Moderaterna i Norrbotten värnar om jakten och jägarna. Vi noterar att det finns starka krafter i dagens regering som hotar äganderätten, jakten med löshund och överhuvudtaget jaktens framtida utformning med klåfingrighet och detaljstyrning.
 
Vargen och de övriga stora rovdjuren skall förvaltas på ett sätt där jakten är en naturlig del i förvaltningen och besluten kring detta skall fattas så nära dem som berörs som möjligt.
 
Kustfisket i Norrbotten är allvarligt hotat. Möjlighet till säljakt måste utökas kraftigt.
Yrkesfiskarna som verkar efter kusten i Bottenviken är förmodligen den sista generationen, då sälens enorma fortplantning gör verksamheten nästintill omöjlig. Skyddsjakt räcker inte.
Där regeringen vill förbjuda fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap, vill moderaterna fortsätta utveckla ett miljömässigt hållbart fiske. Någon reglering av husbehovsfisket av lax och sik med därtill krav på rapportering är enligt vår uppfattning inte nödvändigt.
 
Våra förslag:

  • Beslut om rovdjursförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
  • Inga försämringar för laglydiga jägare, sportskyttar och vapensamlare.
  • Förkorta handläggningstiden för vapenärenden.
  • Se över det samlade regelverket för vapen i syfte att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och sportskyttar i onödan.
  • Beslut om vargförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
  • Småviltsjaktens utformning och ortsbornas möjlighet till älgjakt är viktig.
  • Viktigt att bevaka löshundsjaktens överlevnad.
  • Dubbelregistreringen måste bort.
  • Viktigt att försvara äganderätten.
  • Möjlighet till säljakt måste utökas kraftigt.

Mattias Karlsson (M)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter