Tack för besöket - Statsminister Löfven


Med dimridåer, förflyttat fokus och rykande valfläsk försöker regeringen dölja sitt eget vårdmisslyckande i Sverige och i synnerhet Norrbotten. Att komma dragandes med svävande ambulans- och helikopterpengar utan precisering är lite typisk socialdemokratisk politik. Man lovar att bygga en bro, trots att det saknas en älv att bygga den över.
 
Att som statsminister besöka Norrbotten och inte nämna de köer som han och hans partikollegor skapat här känns mycket märkligt, men ändå på något sätt logiskt. Har man fördubblat vårdköerna på tre år, så är det egentligen kanske inte så märkligt att man vill prata om något annat.
 
Det har också blivit tydligt den senaste tiden hur viktigt det är att bygga ut vårdvalet i Norrbotten. Listningarna av patienter hos de alternativa vårdgivarna ökar hela tiden och nöjdheten är mycket hög. De hälsocentralerna lever i precis samma verklighet och under exakt samma ekonomiska förutsättningar som Region Norrbottens egna. Trots detta levererar de en bättre och tillgängligare vård och är dessutom både en attraktivare arbetsgivare och vårdgivare. Detta lyckas man med, till skillnad från en stor del utav de offentliga hälsocentralerna, och håll i hatten nu, utan att gå med stora ekonomiska underskott.
 
En mångfald av vårdgivare, såväl offentliga som alternativa är bra. Det ökar trycket på samtliga att vara både en attraktiv arbetsgivare och vårdgivare. Det finns dock bevisligen mycket kvar att göra i ledning och styrning av närsjukvården i Region Norrbotten, när man uttalar sig i termer av att man jobbar mycket hårt och gör allt man kan för att komma till rätta med problemen, men ändå redovisar ökande underskott varje år.
 
Ett tips till regionledningen, i all välmening, kan ju vara att ta av sig ideologimössorna och besöka de som lyckas och försöka lära sig.
 
Regionledningen har istället valt en helt annan väg. Man skall svälta ut de som är bra och som varje dag ökar listningen av nya patienter och bidrar till att hålla upp tillgängligheten i länet.
 
När Region Norrbotten täcker underskott för sina egna hälsocentraler får de privata alternativen i samma kommun ekonomisk kompensation. Det är ingen ultimat lösning, men i alla fall renhårigt. Det bästa hade givetvis varit att Region Norrbottens egna hälsocentraler inte gjorde underskott, men att ta bort konkurrensneutraliteten och göra det ännu svårare att vara en alternativ vårdgivare i Norrbotten är under all kritik och ett totalt verklighetsfrånvänt beteende.
 
Tröstpris eller löften om allmosor löser inte vårdkrisen i Norrbotten. Nu behövs en viljeinriktning som är fylld av nya idéer och hoppfullhet, som sätter patientens väl och säkerhet och personalens arbetssituation i fokus.
 
Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags gör det nu.
 
Linda Frohm
Moderat förbundsordförande Norrbotten
 
Mattias Karlsson
Moderat regionråd i opposition

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter