Sjuka skall få hjälp snabbt

Nyligen uppmärksammades boken, ”Du är inte ensam”, som pekar på hur den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna ökar. I ett land där ekonomin går på högvarv och där vården håller en hög kvalitet, är det helt enkelt oacceptabelt att unga och deras familjer möts av långa väntetider för att få ta del av den.

Tyvärr har vårdköerna fördubblats under denna regering och att man kan få vänta i månader för att komma i kontakt med psykiatrin. I nuläget är det framför allt personer som mår så pass dåligt att de är självmordsbenägna/suicidala som kan prioriteras och erbjudas behandling och hjälp. Övriga personer får stå på vänt, och eftersom nya personer med psykisk ohälsa tillkommer varje vecka, så växer köerna. Detta drabbar länets befolkning, då personer med psykisk ohälsa riskerar att få vänta så länge att deras besvär förvärras och i värsta fall leder till självmord.

Omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män har någon form av psykisk ohälsa, enligt Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016. Motsvarande siffra för unga kvinnor är 15 procent. Såväl Socialstyrelsen och Barnens rätt i samhället (Bris) slår larm om att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. 39 procent av BRIS samtal berör numera psykisk ohälsa, ångest, uppgivenhet, oro, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Den här utvecklingen behöver brytas – i tid. Det krävs aktiva och kraftfulla insatser nu.

Regeringen pratar gärna vitt och brett om välfärden, men tillåter samtidigt vårdköerna att växa i brinnande högkonjunktur. Svensk sjukvård, som håller mycket hög kvalitet, behöver vara tillgänglig för dem som behöver den allra mest.

I Moderaterna gör vi tydliga prioriteringar för att stärka vården. Vi satsar kraftigt för att halvera köerna till sjukvården och psykiatrin och vi gör även en stor satsning för att stärka primärvården. Medel avsätts dessutom till förebyggande insatser inom psykisk ohälsa. I vårt Norrbotten ska unga som mår dåligt snabbt få hjälp så att de kan komma vidare i livet.

Våra satsningar på sjukvården och på psykisk ohälsa möjliggörs av att vi, till skillnad från nuvarande styre vågar säga att man måste prioritera med skattepengarna. Att välja något är samtidigt att välja bort något annat. Sjukvården är det som skall prioriteras. Det är också det som efterfrågas av norrbottningarna.

Den frustration och vanmakt som finns hos de föräldrar som tvingas se sina barn må psykiskt dåligt dag in och dag ut, utan att möjlighet för diagnos eller hjälp ges, är svår att föreställa sig.

Kärnan i Moderaternas politik är att de som kan jobba också skall vara med och bidra till det gemensamma. Då kan vi vara ett starkt land och län som kan ta hand om och skydda det vi håller kärt. Inget kan vara viktigare än att våra barn och unga får hjälp och stöd att må bra och kliva in i vuxenlivet med hälsan i behåll.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Mattias Karlsson, Moderaterna, oppositionsråd Region Norrbotten
Linda Frohm, Moderaterna, Förbundsordförande Norrbotten

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter