Riv upp beslutet om att stänga Jourcentralen i Luleå

Vi moderater är bestörta över det faktum att regionens styre inte begriper att man på detta sätt ytterligare försämrar tillgängligheten i hela länet.

Den som efter klockan 17:00 möts av att ett av barnen fått fyrtio graders feber kommer att få höra av sig och ställa in sig på att åka till ”akuten i Sunderbyn”. Åldringen som snubblar på väg till kvällsnyheterna och får smärta, tvingas vänta till morgonen efter eller inställa sig på ”akuten i Sunderbyn”.

Det är relativt vanliga akutärenden som kanske inte behöver belasta en redan tufft ansträngd akut. Nu är det alltså ett faktum.

Region Norrbotten brottas med Sveriges sämsta tillgänglighet och längre och längre köer. Vad gör då ledningen? Jo, något totalt obegripligt som ytterligare kommer att försämra detta.
Det är faktiskt helt obegripligt och mycket nonchalant mot personalen på akuten som redan går på knäna.

Förslaget att stänga Jourcentralen i Luleå följer samma mönster som andra ogenomtänkta åtgärder som följer i spåren av dagens styre. I detta är det alltså ingen överraskning att man nu gör som man nu gör.

Skall man tolka förslaget om att stänga Jourcentralen i Luleå på kvällstid som ett sätt att minska kostnader, så borde det finnas betydligt effektivare besparingar att göra. Särskilt om man är medveten om de riktigt tuffa konsekvenser för patienterna och personalen dom detta innebär.

En sån här omställning som får märkbara konsekvenser för tillgängligheten i hela länet och för patienter och personal i Region Norrbottens upptagningsområde kan knappast beskrivas som särskilt lyckad.

Dåliga beslut kan alla ta. Men då måste det finnas en styrka att kunna omvärdera. Att inte se det alla andra ser och fortsatt stå fast vid ett dåligt beslut blir självklart ännu värre. Detta beslut borde aldrig ha tagits. Nu måste det istället rivas upp.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Linda Frohm, M
Mattias Karlsson, M

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter