Intrång och hot mot äganderätten

Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven (S) en miljardsatsning på ”det gröna guldet” för fler jobb inom skogsindustrin och för att nå miljömålen. Ett löfte som rimmar illa med att man nu vid makten nekar ersättning till dem som i generationer förädlat och förvaltat detta gröna guld.
Staten ersätter oftast markägare som inte kan bruka sina ägor på grund av beslut om naturskydd av olika slag. Däremot är ersättningsfrågan ofta osäker och för ägaren inte alltid i paritet med vad intrånget innebär.
Det här handlar om principer för ägandet, men också om försörjning och stora investeringar som ägarna inte längre kan få avkastning på.
En del av staten, Skogsstyrelsen, pekar ut skogsområden som värdefulla för naturvården. En annan del, Kammarkollegiet, hävdar att den utpekade skogen förlorat sitt ekonomiska värde just därför att den utpekats som skyddsvärd och att virket från den därmed inte går att sälja. Samma myndighet säger att skogsbruk inte är pågående markanvändning i det fjällnära området eftersom avverkningarna där är tillståndspliktiga.
Detta skapar stor osäkerhet bland markägarna, när man inte vet vad man får göra med sin mark och inte vet vad marken är värd. De vågar inte investera, det blir svårt att lämna över till nästa generation och i värsta fall kan stora pengar som investerats gå upp i rök.

Fredrik Lundström

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv