Svensk polis måste stärkas och polistätheten måste öka i Norrbotten

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Inte mindre tydligt blev det nu senast i Västerås där en polismans hem blev beskjutet. Detta är självklart helt oacceptabelt och ett angrepp på hela vårt gemensamma samhälle. Nu krävs det reformer för att stärka svensk polis. Polisens organisation behöver effektiviseras och utökas för att stärka polisens arbete på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.

Sverige hade år 2014 cirka 208 poliser per 100 000 invånare. Antalet poliser i Sverige är relativt få i relation till övriga EU-länder. Med de nya samhällsproblem vi ser krävs omprioritering. Moderaternas långsiktiga målsättning är antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder och Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.

Polis- och trygghetskrisen är mycket stor och i vissa delar och områden av vårt land i allra högsta grad akut. Polisen har det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag och ordning och måste ges förutsättningar för att kunna utföra sin uppgift. Nuvarande regering har visat att man inte har den beslutsamhet och förslag som krävs för att komma tillrätta med problemen.

Våra förslag:
Polisens organisation ska effektiviseras för att stärka polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.

Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.

Lönerna inom poliskåren är i dag alldeles för låga i förhållande till de krav som ställs i polisyrket. Detta vill vi ändra på. Vår särskilda lönesatsning motsvarar att dagens poliser skulle kunna få 3 000 kronor mer i lön varje månad.

Vi vill införa kraftigt skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.

I Sverige finns idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet. Trygghetsmätningar visar också att allt fler upplever den här otryggheten. Till exempel är var tredje kvinna otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde.

Straffen måste skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal. Det är en renlighetsnivå i samhällskontraktet att detta görs nu.

Öka möjligheterna till kamerabevakning och att polisen bland annat ska kunna bedriva kamerabevakning på brottsutsatta platser och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

Svensk polis måste stärkas och polistätheten måste öka i Norrbotten.
För det krävs en ny regering.

Linda Frohm
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter