Det krävs aktiva insatser nu

Vi har i internationella jämförelser en mycket bra sjukvård i Sverige.
Vi har fantastiska medarbetare och politiskt är vi överens om mycket, till exempel är vi överens om att sjukvården ska vara offentligt finansierad via skatten. Det är bra!
Som moderat politiker och förbundsordförande i Norrbotten känner jag däremot en stor oro inför sjukvårdens framtid. Var är vår sjukvård i länet på väg?


Vi har en regionledning som nöjt klappar sig på bröstet och berömmer sig själva över hur de fått ekonomin i balans, trots att det egentligen endast handlar om den största enskilda skattehöjningen någonsin i Region Norrbotten. Det är en direkt ohederlig retorik.

Vården måste utformas utifrån de behov våra länsinvånare har. Antalet vårdplatser på sjukhusen ska kopplas till behov och inget annat, men tyvärr ser vi att antalet vårdplatser minskar i fortsatt hög takt.

Sjukvården i Norrbotten tillhör bland de sämsta i landet och när det gäller köerna och tillgängligheten ser vi dagligen exempel på hur länsinnevånare drabbas, och ekonomin har varit misskött och i fritt fall i snart 10 år.  Trots ökande behov, stänger man ned vårdplatser och ökar centraliseringen till Sunderbyn. Antalet patienter kommer såklart inte minska bara för att antalet vårdplatser gör det. En mer åldrande befolkning kommer snarare att öka behovet i framtiden.

Patienter med diverse diagnoser ligger idag i korridorer. Man hittar dem på BB, man ser dem placerade både lite här och var och akuten i Sunderbyn skall vi inte prata om. Var ska dessa patienter ta vägen när ytterligare platser försvinner? Vi måste få stopp på denna sjukvårdsslakt i Norrbotten.

Anledningen till dessa åtgärder är att man har svårt att bemanna avdelningarna och den främsta orsaken till det är att medarbetare flyr Regionen som arbetsgivare och att man inte lyckas med nyrekryteringar. Personalbristen gör att de som väljer att stanna kvar får slita ännu hårdare och att man till slut stänger vårdplatser. För att vara en bra arbetsgivare så måste vi lyssna på våra medarbetare och förbättra deras arbetsmiljö så att de trivs på jobbet.
Vi måste även lyssna på de medarbetare som tyvärr väljer att sluta. Vad är anledningen till att de lämnar och vad kan vi göra för att de ska komma tillbaka. Varje medarbetare som slutar inom vården är en förlust för patienterna och Region Norrbotten som arbetsgivare.

Den politiska ledningen verkar tyvärr inte bry sig, utan skyller ifrån sig och anklagar oppositionen att vara idélösa. Det är sorgligt. Vi moderater tar det som nu händer på mycket stort allvar och vi lovar att göra det vi kan för att förbättra situationen.

Läkare väljer idag att avsluta sin anställning, sjuksköterskor tar samma väg. Anledningen till varför de slutar är entydig, man har inte förtroende för Region Norrbotten som arbetsgivare. Så här kan det inte få fortgå.

Det krävs aktiva insatser nu! Det finns inte tid att vänta och nuvarande Socialdemokratiska styre har visat vid ett flertal tillfällen att de saknar förmågan, styrkan och beslutsamheten att styra utvecklingen åt rätt håll.

En bra sjukvård och omsorg utgör grunden för ett välfärdssamhälle och det är vi moderater mycket angelägna om att trygga. Moderaterna i Norrbotten lovar inga skattesänkningar inför valet 2018, men vi lovar att vi skall vända det ekonomiska förfallet. Ett förfall som lett till att Socialdemokraterna slösat bort miljarder av norrbottningarnas pengar sedan 2009. De skattemedel som man tagit in genom bl. a. skattehöjningarna 2009 och 2016 har inte använts för att utveckla sjukvården utan för att balansera sina illa skötta finanser.

Vi moderater lovar inga skattesänkningar, men vi lovar att vi skall korta köerna och att vi skall förbättra tillgängligheten, så att varje norrbottning kan få minst sin lagstadgade rätt till vård inom rimlig tid. Vi lovar också att Region Norrbotten skall bli den attraktiva arbetsgivare som man måste bli och vara och därmed också ge personalen i vården arbetsglädjen tillbaka.

Vägen framåt går inte via höjda skatter. Det är viktigt att komma ihåg det. Det går inte heller via centralisering och att då och då kasta pengar på problem. Det går via ett målinriktat reformarbete, politisk styrka och kompetens.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap.
Det är dags för det nu.

Linda Frohm
Förbundsordförande,
Moderaterna i Norrbotten

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter