Nej, vi är inte överens om landets problem, S

Det stämmer inte att Socialdemokraterna är överens med Moderaterna om problembilden. Det visar inte minst Lena Rådström Baastads artikel där ett av de största samhällsproblemen i Sverige i dag – den illa fungerande integrationen – överhuvudtaget inte nämns.

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar också att arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att öka. Detta i högkonjunktur.Det stämmer inte att Socialdemokraterna är överens med Moderaterna om problembilden. Det visar inte minst Lena Rådström Baastads artikel där ett av de största samhällsproblemen i Sverige i dag – den illa fungerande integrationen – överhuvudtaget inte nämns.
Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar också att arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att öka. Detta i högkonjunktur.

Denna utveckling måste brytas. Ska integrationsproblemen lösas behöver fler komma i jobb. Det kräver riktiga reformer som inträdesjobb och utökat och förstärkt RUT. Ett bidragstak behöver införas för att säkerställa att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Vidare behöver vi uppmuntra fler att lära sig svenska och ta del av grundläggande samhällsorientering.
Skiljelinjen som Rådström Baastad skriver om är också felaktig. Under alliansregeringens åtta år ökade resurserna till välfärden med mer än 100 miljarder kronor. Samtidigt sänktes skatten för framför allt låg- och medelinkomsttagare.
Sverige behöver en ny alliansregering med en bred reformagenda för integration och jobb. Minst lika viktigt är att lag och ordning ska återupprättas – i hela landet. Fler poliser, höjda polislöner, skärpta straff och införande av zonförbud är några av förslagen i Moderaternas nya kriminalpolitiska program.

Vi vill fortsätta utveckla arbetslinjen. För att fler ska få jobb behöver Sverige en mer företagsvänlig politik, något som står i skarp kontrast till den av regeringen förda politiken. Höjda skatter på företagande, ökat regelkrångel, förslag om flygskatt och andra pålagor skadar svensk företagsamhet och därmed dem som skapar jobben.  
Socialdemokraternas och regeringen Löfvens oförmåga att hantera integrationsproblemen och den kravlösa bidragspolitiken riskerar såväl jobb som välfärd.

Anders Edholm, partisekreterare (M)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter