Sjukvården i Norrbotten står inför stora utmaningar och svåra prövningar

Först och främst handlar det om att få ordning på ekonomin. Kommer vi inte tillrätta med kostnadsutvecklingen och de stora underskotten så kommer detta att äta upp alla de nödvändiga satsningarna som behövs. För det andra handlar det om den egna personalförsörjningen, ett stopp för stafettläkeriet och att förbättra arbetsmiljön för personalen. För det tredje handlar det om en medvetenhet om den förändring som sker av befolkningsstrukturen i länet. En förändring som innebär en alltmer åldrande befolkning och därmed också att andelen av befolkningen som jobbar kommer att minska.

Det bästa sättet att möta dessa utmaningar på är att satsa på att det lönar sig att jobba och att jobba mer. Att så många människor som möjligt går till jobbet varje morgon är grunden på vilken allting annat vilar. I den gemensamt skattefinansierade sjukvården möts utmaningarna genom ”fler skattebetalare”, inte högre skatter. Sjukvården är enormt resurskrävande och när fler jobbar blir vi också fler skattebetalare och därigenom frigörs mer resurser till fler ambulanser, mer personal, högre löner och nya läkemedel.

En bra sjukvård och omsorg utgör grunden för ett välfärdssamhälle och det är vi moderater mycket angelägna om att trygga. Moderaterna i Norrbotten lovar inga skattesänkningar inför valet 2018, men vi lovar att vi skall vända det ekonomiska förfallet. Ett förfall som lett till att Socialdemokraterna slösat bort miljarder av norrbottningarnas pengar sedan 2009. De skattemedel som man tagit in genom bl. a. skattehöjningarna 2009 och 2016 har inte använts för att utveckla sjukvården utan för att täta de ekonomiska hålen i en blödande verksamhet.

Vi moderater lovar inga skattesänkningar, men vi lovar att vi skall korta köerna och att vi skall förbättra tillgängligheten, så att varje norrbottning kan få minst sin lagstadgade rätt till vård inom rimlig tid. Vi lovar också att Region Norrbotten skall bli den attraktiva arbetsgivare som man måste bli och vara och därmed också ge personalen i vården arbetsglädjen tillbaka.
Vägen framåt går inte via höjda skatter. Det är viktigt att komma ihåg det. Det går inte heller via centralisering och att då och då kasta pengar på problem. Det går via ett målinriktat reformarbete, politisk styrka och kompetens.
Svensk och norrbottnisk sjukvård halkar efter i utveckling. Den socialdemokratiskt styrda sjukvården i Norrbotten är inte bara en spegelbild av det genomsnittliga förfallet, utan nu tillhör man även den inte alltför smickrande gruppen av de absolut sämsta i landet. Socialdemokraterna har haft sin chans. Nu är det på tiden att vi gör något nytt och något bättre.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Linda Frohm
Förbundsordförande, Moderaterna Norrbotten

Mattias Karlsson
Regionråd i opposition, Moderaterna

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter