Piteås skola ska bli länets bästa

När Skolverket presenterade statistik över slutbetyg för grundskoleelever i Norrbotten 2016 framgick det att resultaten på olika skolor i Norrbotten var väldigt spridda. Det finns skolor i Norrbotten där alla elever uppnår kunskapskraven som exempelvis på friskolan Fria Emilia i Boden, näst högst ligger Hortlax skola i Piteå med 96,4 procent av alla elever godkända.

Lägsta resultatet uppvisar Övertorneå Centralskola. Där har endast 59 procent av niorna uppnått kunskapskraven i alla ämnen och hela 41 procent har alltså inte lyckats med det. En rättvis skola är en skola där alla får samma möjlighet och därför är kunskapsskolan en grundbult i ett rättvist samhälle.

I en skriftlig rapport till en liten engelsk pojkes föräldrar berättades det om sonens brist på studiedisciplin och resultat. Han hade den bekymrande svagheten att alltid vilja göra saker på sitt eget sätt. Lille Johns idéer om att bli vetenskapsman i framtiden dömdes ut som löjliga och ett slöseri med tid. Den lille John heter Gurdon i efternamn och tilldelades för några år sedan Nobelpriset i fysiologi och medicin. Rapportkortet från barndomen hänger inramat på hans kontorsvägg. 

Morgondagens kunskap skapas inte genom att rabbla gårdagens sanningar. John Gurdon hade egna idéer och ett eget sätt. Det passade inte in i den likriktade skolan där alla skulle vara likadana. Eftersom alla barn i Piteå är unika så är det också rimligt att ha flera olika skolformer för att öka chansen att skolan ska passa just det enskilda barnet. Valfrihet i skolan enkelt sammanfattat. Vänsterns vägval och vilja att likrikta skolan till ett format som inte just passar någon hade inte varit en plats för barn som Gurdon som vill göra det på sitt eget sätt.
Praktik på arbetsmarknaden, en annan viktig del för en framgångsrik skola, skulle öppna Piteåelevernas ögon för fler möjliga karriärer i arbetslivet. Vet man inte vart man vill och vägen dit så är det svårt att motiveras till att gå. Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad bör stärkas för att studenterna ska kunna bygga en bild av hur de ska ta sig dit.

Moderat skolpolitik kännetecknas av en stark fokus på kunskap. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap men hur skolan förmedlar kunskap kan skilja sig åt även om kunskapsmålet ska sättas i första rummet. Det kan verka märkligt men kunskapsskolan har under perioder i Sverige inte varit en självklarhet. Under en lång tid blev målen spretigare. Kunskapsuppdraget nedprioriterades till förmån för annat. De som förlorat allra mest på att skolan blev föremål för diverse sidospår var barn och ungdomar med föräldrar som har låg utbildningsnivå och det är en förlust vi moderater aldrig kan acceptera.

Rättvisa är att alla får samma möjlighet och därför är kunskapsskolan en grundbult i ett rättvist samhälle. En enda skolmodell passar inte alla barn. Genialitet kan inte planeras fram men med bredare vägar kan fler påbörja vandringen.

Cornelia Johansson, ordförande MUF Piteå
Daniel Bergman, (M) Piteå
Jonas Grafström, riksdagskandidat (M) Norrbotten

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter