Svensk och norrbottnisk sjukvård är Nordens sämsta

Svensk och norrbottnisk sjukvård halkar efter i utveckling. Inte minst gäller det inom Norden, där Sverige nu ligger sist i sjukvårdsrankingen, efter Norge, Island, Finland och Danmark. Även på europeiskt plan ser det mörkt ut. I en undersökning och jämförelse av 35 länder i Euro Health Consumer Index (EHCI) intar Sverige endast en 12:e plats.

EHCI är mycket relevant då det speglar prestationerna i ett land relativt de övriga. I stort sett alla länder visar en stigande trend i EHCI, sedan mätningarna startade 2005. Undantagen är främst Sverige och Rumänien. Ett lika kroniskt tillstånd är den mycket undermåliga tillgängligheten och de långa väntetiderna, 2016 var Sverige sämst i Europa.

De många uppgifterna i svenska media om många timmars väntan i sjukhusens akutmottagningar, livshotande dröjsmål för cancervård, halvårslång kö för planerad kirurgi och stressad personal är alltså något som bekräftas, med all önskvärd tydlighet.

Det kanske mest uppseendeväckande, som hänt de senaste 10 åren, är att Sverige seglat upp som ett högkostnadsland i sjukvård. Sverige delar nu platsen som 4:e dyraste sjukvårdssystem, räknat per capita. Detta sker alltså, trots färre vårdplatser, sämre vård, försämrad tillgänglighet, långa väntetider och en skenande kostnadsutveckling.
Att det skulle behövas avsevärda större volymer pengar i Sverige än i till exempel Frankrike, Finland eller Storbritannien är givetvis inte rimligt.

När det gäller kostnadseffektiviteten i en europeisk jämförelse, faller Sverige tillbaka ytterligare. Kostnadseffektiviteten förklarar vad sjukvården åstadkommer i relation till hur mycket pengar man satsar. Av 35 jämförda länder ger den svenska sjukvården "valuta för pengarna" värd endast en 25:e plats, efter länder såsom Slovakien, Slovenien och Portugal och de tre baltiska staterna.

Den socialdemokratiskt styrda sjukvården i Norrbotten är inte bara en spegelbild av det genomsnittliga förfallet, utan tillhör de absolut sämsta i landet och därmed också en utav de sämsta styrda regionerna i Europa. Det allvarligaste är den långsiktiga trenden och att insatserna hittills att bryta utvecklingen tycks helt verkningslösa. Att kasta pengar på problem duger sällan. Olika så kallade satsningar har inte minskat de höga kostnaderna, snarare ökat dem, och man bedriver fortsatt en inkompetent hantering av vårdens medarbetare.

Det enda Socialdemokraterna har lyckats med är centralisering och nedläggning av verksamhet och en återkommande åderlåtning av befintlig vård. Norrbottens sjukvård behöver utveckling och nya ögon. Vi behöver ge främst primärvården en verklig chans att bli första linjens vård för samtliga norrbottningar. Det är därför vi moderater föreslår en satsning på 120 miljoner extra varje år till just primärvården. Dessa medel skall tas från verksamhet utanför sjukvården som Region Norrbotten håller på med och är fullt finansierat.

Sveriges tillbakagång som en ledande sjukvårdsnation borde väcka frågor om hur pass lämpade Socialdemokraterna är att hantera sjukvården. I Norrbotten har man utan uppehåll styrt sjukvården. Idag är det lätt att förstå varför Maria Stenberg och hennes kompisar inte lyfter fram sjukvården i Norrbotten som något föredöme i den nationella debatten. Avsaknaden av en ledning för sjukvården, som orkar och har förmågan att genomföra de förändringar som krävs, är självklart en förklaring till detta.
Förändring behövs. Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu. Något att fundera på innan Sverige är förbisprunget av Tjeckien, Portugal och Estland...

Linda Frohm
Förbundsordförande, Moderaterna Norrbotten
Mattias Karlsson
Regionråd i opposition, Moderaterna

Källa: http://www.healthpowerhouse.com/publications/euro-health-consumer-index-2016/
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter