M: Pride är en viktig manifestation för oss, friheten och kärleken

Sverige är ett öppet land. Vi ska vara stolta över den mångfald som finns bland oss. Ett öppet samhälle är ett rikare samhälle. Det ska gälla i hela Sverige. En fråga att ställa sig är om vi lever upp till det på alla områden. Är det till exempel möjligt att utan problem leva öppet som homo-, bisexuell eller transperson i vårt län och våra kommuner.

Vi vet att svaret inte är så enkelt. Det finns skäl som gör att hbtq-personer oftare känner sig utsatta i samhället. Undersökningar visar att unga hbtq-personer ofta mår sämre än sina jämnåriga och att det är fler som försöker eller lyckas skada sig själva. Många hbtq-personer väljer att flytta från mindre städer, orter och län för att bo i våra storstäder.

Här spelar Pride och möjligheten att i vart fall för en dag få stå i centrum och visa omvärlden att hbtq-personer finns överallt och att det är Ok att ta plats i samhället och för den delen i den politiska debatten. Pride är betydelsefullt för så många som en manifestation och en fest för kärleken, friheten och kraften i att vara sig själv. Det spelar också en avgörande roll för att visa att fördomar inte vinner. För de som ännu inte vågat eller orkat komma ut, ta steget och leva livet som de själva vill av olika orsaker visar Pride att det finns en plats för alla och det ger en styrka som kan leda till att den som inte vågade i år samlar mod till att våga nästa år.
Över tid så förändras attityder. Gamla fördomar bryts ner, strukturer och normer blir öppnare för fler. Men vi har också ett ansvar att jobba för att skynda på en sådan utveckling. Menar vi allvar med ett öppet och välkomnande Norrbotten för alla, har vi en hemläxa att göra i kommuner och landsting.

Vi kan genom politiska beslut se till att genomtänkt arbeta för att skapa öppenhet och möjligheter för alla. Hbtq-personer upplever oftare än andra problem och brister i kontakter med institutioner i samhället. Det finns en känsla av att bli ifrågasatt, att få ett sämre bemötande och att bli osynliggjord. I grunden handlar det om kunskap.

Den enkla utgångspunkten är att alla borde få bli sedda för den de är. För att uppnå det behöver vi jobba medvetet med synliggörande, bemötande och kompetens. Vi kan gemensamt med enkla insatser jobba för att öka kunskapen bland beslutsfattare, chefer och medarbetare i i kommuner och landsting för att ge alla ett lika professionellt och bra bemötande.

För oss moderater är det här viktigt. Som parti har vi valt att ta ställning för att kommuner- och landsting ska genomföra ett hbtq-lyft. Vi vill att kommuner och landsting visar hur man på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl invånare, som medarbetare.

För oss är det naturligt att vara med på Pride. Det är ett tillfälle att stå upp för frihet och kärlek men också att ta en politisk diskussion om hur vi kan bidra till ett bättre Norrbotten för alla. Frihetens parti är Moderaterna.

Linda Frohm, Förbundsordförande Moderaterna Norrbotten
Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund
Kristoffer Sundström, Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Norrbotten

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter