Finns Pajalas framtid?

I Pajala kommun tjafsar flera parter om skolor, politik, glesbygden, centralorten och badhus. Fokus ligger fel. Fokus ligger på vad de så kallade ”andra” gjort för fel och vad som gynnar vem. Parterna fokuserar på saker som tidigare gjorts istället för vad som kan göras härnäst.
Det tunga fokus som läggs på dåtid väcker funderingen över ifall Pajala saknar en framtid. Det kan vara så att en framtid saknas - men det behöver inte vara så.
Huvudfrågorna i Pajala har varit nedstängningarna av badhus och skolor ute i byarna. Ofta har besluten varit grundade i en bister sanning för byborna - underlaget när det kommer till både vuxna och barn är bristande. Samtidigt så har hela kommunen en stor brist på behöriga lärare.

Skolnedstängningarna har lett till ökade kostnader för kommunen i form av att skolpengen går till friskolan i Kangos istället för att det leder till en centralisering till skolan i centralorten. Men trots att den politiska ledningen har gjort fel och inte tagit friskolan i beaktande så är det av yttersta vikt att både föräldrar till barnen och de aktiva politikerna släpper fokus från det som nu varit och försöker att se någon framtid i Pajala kommun.

Tre frågor står i fokus för framtiden: Hur ska man lösa bristen på lärare? Hur ska man lösa problemen med äldreomsorgen? Hur stort kommer trycket att bli på sjukvård och hemtjänst när demografin ser ut som den gör? Det är alla frågor som måste tas i beaktande och som man måste finna lösningar på för att kunna säkra en framtid för Pajala.
När varken opposition, invånare eller politiker fokuserar på framtiden så fastnar kommunen i tankar om forna dagar, något som inte leder till lösningar.

Pajala måste helt enkelt ta sig tillbaka genom ett brett samarbete där det viktigaste handlar om vilka idéer och tankar som kan hjälpa kommunen framåt och inte vad som är bäst för enskilda personer. Kommunen måste enas mellan såväl byar, politiker och invånare. För det vi tror att alla vill är att hela Pajala kommun ska finnas kvar för oss och efterkommande generationer!
 
Kristoffer Sundström, Distriktsordförande MUF Norrbotten
Jonas Grafström, tidigare vice riksordförande Moderata studenter Sverige

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter