Stefan Löfven tar inte ansvar för Integrationen, jobben och tryggheten

Foto: Kristian Pohl Foto: Kristian Pohl
Sverige står inför ett vägval. Arbetsmarknaden delas av en farlig jobbklyfta mellan inrikes och utrikes födda. Utanförskap och bidragsberoende är omfattande. Att som Stefan Löfven och Socialdemokraterna förlita sig på att högkonjunkturen ska fortsätta och lösa samhällsproblemen, prioritera bidrag till dem som inte jobbar och höja skatterna på jobb och tillväxt försvagar i stället Sverige. Samhället riskerar att dras isär och bidragskostnaderna kommer tränga undan satsningar på vård, skola och polisen.

Sverige har samtidigt en nationell trygghetskris. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. I vissa av områdena har kriminella krafter i praktiken tagit över och polisen har stora svårigheter att utföra sitt uppdrag. Polisens brottsuppklaring är den lägsta på 16 år.

Moderaternas uppgift är att klara integrationen, se till att nya jobb kan växa fram och att säkra vår trygghet med lag och ordning. Integration börjar med jobben. Ett jobb är nyckeln till att försörja sig, till makt över sin vardag och till nästa jobb. Den farliga klyftan går i dag är mellan dem som har jobb och dem som inte har det. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda omfattar redan ungefär 100 000 personer. Den klyftan måste bort.

Därför behövs ett bidragstak så att det alltid lönar sig att arbeta, integrationsplikt med tydliga krav på utbildning och ansträngningar och vi vill tredubbla RUT-avdraget för att fler enkla jobb ska kunna växa fram.

Arbete och ansträngningar ska alltid löna sig. Därför sänker vi skatten för alla som arbetar. Exempelvis får bussförare och förskollärare behålla nära 500 kronor mer varje månad.

Vi vill stoppa regeringens straffskatter på svenska jobb, företag och tillväxt. I stället måste vi göra det enklare att starta företag. Vi ska säkra lag och ordning med minst 5 000 fler poliser, höjda polislöner och en ny polisledning. Straffen behöver skärpas och det behövs fler övervaknings-kameror för att få bort våld och knark från särskilt utsatta områden.

Regeringen saknar politik som minskar skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda och försvårar för enkla jobb, till exempel genom att försämra RUT-avdraget.

Redan genomförda och kommande skattehöjningar på jobb och företagande uppgår till 64 miljarder kronor. För varje krona regeringen säger sig satsa på företagande tar man tio tillbaka i skattehöjningar och sveriges socialdemokratiska finansminister ser fördelar med att företag lämnar landet.

Moderaternas centrala reformer

Bred skattelättnad för alla som jobbar, med tonvikt på låga inkomster
- Normalinkomsttagare som lärare, elektriker och bussförare får behålla nära 500 kronor mer varje månad. 
  Reformen väntas på sikt bidra till 14 000 fler jobb

Bidragsreform för stärkt arbetslinje i fyra delar
- Strikt arbetslinje i försörjningsstödet
- Bidragstak, för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag
- Kvalificering till de svenska ersättningssystemen
- Kortad a-kassa och aktivitetsstöd

Förstajobbet-anställning så fler kan lära sig jobbet på jobbet
- 12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet
   
Integrationsplikt för nyanlända
- 100 timmars samhällsorientering, med samhällstest
- Utbildningsplikt för nyanlända som saknar färdig grundskoleutbildning 
- Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd
- Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet

Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare
- Sänkt skatt för 1,4 miljoner pensionärer med årsinkomster under 360 000 kronor
- Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år
- Lägre skatt på att jobba mer redan från 64 år
- Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare

Nolltolerans mot dåliga skolor
- En timme mer undervisning per dag i lågstadiet och mer matematik i högstadiet

Att arbetsmarknaden stärks i en högkonjunktur är helt naturligt. Dessutom styrde regeringen hela det första året på en alliansbudget. Men idag har vi inte längre en arbetsmarknad, utan två. Det finns en jobbskillnad mellan inrikes- och utrikesfödda som motsvarar 100 000 människor. Den jobbklyftan måste bort och svenskt jobbskapande måste stärkas. Vi upplever att dessa frågor inte tas på allvar, utan man fortsätter att beskatta arbete, företag och företagens förutsättningar. För oss i Norrbotten är detta speciellt allvarligt med tanke på vår stora export och stora avstånd.

När Stefan Löfven nu besöker Norrbotten hoppas vi att han talar om hur han och hans parti har tänkt sig hur detta på sikt skall kunna stärka den här landsändan. Inte minst när konjunkturen vänder, för det vet vi all att den kommer att göra. Förr eller senare.

Linda Frohm
Förbundsordförande 
Moderaterna Norrbotten 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter