Sjukvården i Norrbotten har aldrig varit dyrare än vad den är idag. Upplever du att den blivit bättre?

Moderaterna i Norrbotten vill se kraftfulla vårdreformer för att förbättra tillgängligheten inom vården och stärka den katastrofalt dåliga ekonomin för en hållbar sjukvård i framtiden. Sjukvården i Norrbotten har aldrig varit dyrare än vad den är idag och dessutom aldrig erbjudit norrbottningarna så lite vård, skriver moderaterna Mattias Karlsson och Linda Frohm.

Socialdemokraterna har genom misskötsel, inkompetens och frånvaro av nödvändiga vårdreformer styrt regionskutan till skattehöjningar, ekonomiskt kaos och återkommande nedläggningar och centraliseringsiver. Den senaste tidens utveckling kring Kiruna och Kalix sjukhus är tydliga exempel på Socialdemokraternas vägval i sjukvården.

Socialdemokraterna började i regeringsställning med att montera ner en av de viktigaste nationella satsningar som gjorts för att förbättra tillgängligheten i vården, kömiljarden. Den som alliansregeringen införde och som bidrog till att halvera vårdköer i Sverige. Nu är väntetiderna i vården de längsta sedan mätningarna påbörjades.

Vården ska vara trygg och fungera för alla. Socialdemokraterna utlovar mer nära vård med kortare köer. Men hur skall det gå till? Politiken hittills är ett underkännande präglat av en mycket stor passivitet och senfärdighet. Inte ens den stenhårda kritiken från revisorerna väljer man att lyssna till.

Moderaterna i Norrbotten sitter däremot inte passiva och tänker definitivt inte vänta på att Socialdemokraterna ska ta sig an sitt ledarskap för vården. Det finns inte tid för det.
Inför valet 2018 avser Moderaterna i Norrbotten söka stöd för att utveckla framtidens nära vård genom att bygga ut primärvården, koncentrera vård för hög kvalitet och patientsäkerhet samt stödja utvecklingen av fler digitala vårdformer och tjänster. De fem sjukhusen skall utvecklas genom att resurserna blir mer lättrörliga och snabbt kan flyttas dit de behövs. De täta skotten mellan divisioner och avdelningar måste bort.

Väntetiderna och köerna är inte värdiga och måste arbetas bort. Klarar inte Region Norrbotten av att leverera vård i tid så skall man vara patienten behjälplig att söka finna den vården någon annanstans i landet. Vi vet att stora regionala skillnader i väntetider och köer inte är någon slump. De sex landsting/regioner med sämst utfall är dessutom alla styrda av Socialdemokraterna.

Det handlar om fler närakuter, anpassa öppettider efter behov och införa samordningsansvar för listade patienter så att man alltid vet vart man ska vända sig. Därtill ska stor vikt läggas vid kontinuitet. Patient och anhörig ska ha en fast vårdkontakt att kunna vända sig till. Den mobila hemsjukvården för de mest sjuka äldre skall ingå som en betydande del i den nära vården.

Värdig vård i livets slutskede är en mycket viktig fråga för oss moderater. God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Vi vill att man i länet skapar ett Hospice med specialiserad vård för de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att vända vårdutvecklingen, minska växande vårdköer och stärka den nära vården samt vända den ekonomiska utvecklingen.
Patienter och patientsäkerhet ska alltid sättas främst tillsammans med vårdpersonalens arbetsmiljö.

Vi måste bli länets mest attraktiva arbetsgivare. Inte bara den största.
 
Allt detta, ovan nämnda, kräver konkreta vårdreformer nu. Inte imorgon.
Socialdemokraterna har visat tydligt att de totalt saknar förmågan och viljan att göra rätt
val framåt.
 
Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.

Linda Frohm
Förbundsordförande Moderaterna Norrbotten
Mattias Karlsson
Regionråd i opposition (M)
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter