S-majoritetens strategiska plan framåt är fylld av floskler

Maria Stenbergs anförande om den strategiska planen och budget i regionfullmäktige, den 20 juni, var cirka
10 minuter uteslutande av floskler utan förankring i sin praktiska politik.
Listar några av dem här nedan:

Vi skall bygga attraktiva arbetsplatser
Verkligheten – Personalen vädjar om stöttning i vardagen, avdelningar stängs och hotas av stängning på grund utav att personalen har en dålig arbetsmiljö.

Det går bättre för Region Norrbotten
Verkligheten – Man höjde alltså skatten 2016 med hela 625 miljoner och använde redan samma år 400 miljoner för att balansera sina egna underskott. Trots detta och skarp kritik från revisionen så talar man i väldigt nöjda brösttoner om att allting nu är mycket bättre.

Vi har kontroll på kostnadsutveckling
Verkligheten - 1,7 miljarder i underskott i hälso- och sjukvården sedan 2011.
Förväntat underskott för 2017 är ytterligare 300 miljoner.

Alla norrbottningar skall kunna ta del av sjukvården jämlikt
Verkligheten – Köerna ökar kraftigt och vårdens tillgänglighet är under kraftigt hot.

Kostnader och intäkter måste vara i balans
Verkligheten -  Inte någon har väl missat hur bristfälligt s-majoriteten har hanterat ekonomin de senaste åren. Trovärdigheten i detta borde vara i princip noll.

Det är med en förbluffande frånvändhet från verklighetsbilden som Maria Stenberg och Socialdemokraterna ger sin syn på sjukvården i Norrbotten. Ingen skall förledas att tro på att Socialdemokraterna kommer att ändra på någonting. Centraliseringarna kommer att fortsätta, köerna kommer att fortsätta att öka och ekonomin kommer fortsatt att försämras fram tills dess att Socialdemokraterna tar till det enda verktyg man har i sin verktygslåda. Nämligen skattehöjning. En kvalificerad gissning är att den kommer redan 2019.
 
Fredrik Lundström

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter