Flygskatten är hindrande för studier i Norrbotten och Luleå tekniska universitet

Flygskatten är ett stort hot mot den verksamhet som Luleå Tekniska Universitet bedriver. En stor del av universitets studenter kommer från regioner utanför Norrland. Låt oss inte bestraffa dessa för att de väljer att söka sig till Norrland

Luleå Tekniska Universitet bedriver forskning och utbildning inom många områden där det idag råder stor kompetensbrist på arbetsmarknaden. Exempelvis kommer det inom några år vara en brist på över 50 000 ingenjörer i Sverige. Universitet innehar idag en av landets större tekniska fakulteter. Det förslaget till flygskatt som har presenterats skulle göra det mindre attraktivt att välja att utbilda sig till ingenjör vid campus i Luleå.
 
Det är idag redan kostsamt att resa mellan hemorter utanför norrlandsgränserna. För Luleåstudenter skulle en flygskatt innebära ett påslag på ungefär 25 procent av priset för flygbiljetter. Det skulle alltså bli ungefär 320 kronor dyrare för en student från Malmö att resa från Luleå. Tåg är ingen fullvärdigt substitut då restiderna i många fall är orimligt långa och priserna är i många fall betydligt högre.
 
De vinster för klimatet som flygskatten tänkt medföra tycks utebli. Enligt det betänkande som överlämnats från utredningen till finansdepartementet beräknas en flygskatt minska nyttjandet av inrikesflyg med cirka 3 procent. Flyget står idag för ungefär 1 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter. Skatten medför således att utsläppen kommer minska med max ett par promille från dagens nivåer. Det är därför inte speciellt svårt att se att förslaget enbart är plakatpolitik som inte gör några större vinster för miljön.
 
Att rädda vårt klimat bör självfallet vara en prioriterad fråga men det bör också ske genom återgärder som faktiskt gör skillnad. Exempelvis bör vi istället göra det mer lönsamt att plugga genom att ta bort de straffskatter som finns på högre utbildning. Det skulle främja innovationer och teknisk utveckling som på riktigt skulle resultera i utveckling på klimatområdet.
 
Luleå är på många sätt drivande i den tekniska utvecklingen även utanför universitetens lokaler. På senare år har Luleå etablerat sig som något av ett IT-kluster med stora satsningar på exempelvis serverhallar för Facebook.
 
Låt oss ta vara på studenter och ge dem förutsättningar och inte hinder.
Det är så vi skapar tillväxt i norrland.
 
Ina Djurestål
Riksordförande Moderata Studenter
 
Baran Calisir
Ledamot av Moderata Studenters riksstyrelse

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter