Regeringen utmanar folkrörelsesverige

I 80 år har Jägareförbundet haft hand om det allmänna uppdraget kring viltvård i Sverige. Men nu tycks Miljöpartiet använda EU som bräckjärn för att frånta förbundet den uppgiften. Om Socialdemokraterna inte sätter stopp för dumheterna hotas hela den svenska folkrörelsemodellen.
Att ta ifrån Jägareförbundet det allmänna uppdraget är att öppna Pandoras ask. Alla organisationer som får bidrag från staten för att utföra arbete i det allmännas intresse riskerar att drabbas.
Det allmänna uppdraget får Jägareförbundet från staten för att på ideell basis sköta delar av den praktiska jakt- och viltvården. Det är ett uppdrag som förbundet har skött i 80 år utan anmärkningar från tidigare regeringar, och som dessutom finansieras genom avgifter som jägarna själva har betalat in.
 
Översyn istället för försvar
I somras lämnades det in ett klagomål till EU-kommissionen. Den klagande påstod att det allmänna uppdraget ska betraktas som ersättning för tjänster snarare än bidrag och att det därför bör upphandlas i enlighet med EU:s bestämmelser för offentlig upphandling.
Regeringen kunde då ha försvarat det allmänna uppdraget och frågan hade varit ur världen.
I stället lät regeringen meddela att den ska skulle göra en översyn, som skulle vara klar innan årets slut, men som fortfarande pågår.
 
Tafatt agerande
Regeringens tafatta agerande i frågan beror på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är splittrade och inte kan komma överens. Det är inte första gången Miljöpartiet använder sig av EU som bräckjärn för att försvåra för svenska jägare.
Det är illa nog att de gör det i enskilda jaktfrågor som när det kommer till vargjakten, men den här gången riskerar regeringens agerande att få komplikationer långt bortom det allmänna uppdraget.
Om regeringen landar i att uppdraget ska upphandlas innebär det att samma regler kommer att gälla för andra liknande icke-vinstdrivande organisationer, som får bidrag från staten för att utföra uppgifter som är av allmänintresse.
 
Drabbar folkrörelsen
Genom översynen öppnar regeringen Pandoras ask. Landar regeringen i att det allmänna uppdraget ska upphandlas kommer EU-kommissionen inte att nöja sig med det.
Då kommer även andra organisationer, som tar emot bidrag på liknande sätt, att påverkas.
Detta skulle drabba alltifrån Naturskyddsföreningen, som precis som Jägareförbundet får bidrag ur Viltvårdsfonden, till RFSU, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet, som alla får bidrag efter beslut från regeringen, att använda för ett angivet syfte i allmänhetens tjänst.
Vi talar alltså om stora delar av det Folkrörelsesverige, som särskilt Socialdemokraterna så ofta säger sig vilja värna.
 
Bidrag på 40 miljarder
De totala bidragen och transfereringarna från offentlig sektor till ideella föreningar och övriga organisationer omfattar varje år mer än 40 miljarder kronor.
Krav på upphandling skulle öka den administrativa bördan för alla inblandade eftersom staten i förväg behöver identifiera vilka åtgärder och arbetsprogram organisationer måste följa.
Det skulle bli mycket svårt för organisationerna att utföra det arbete som i dag görs av dem i det allmännas intresse och kostnaden för skattebetalarna skulle skjuta i höjden.
 
MP jagar jägare
Vi vet att Miljöpartiet, som i frågan om licensjakten på varg, gärna tar chansen att sätta dit jägarna så fort de får chansen.
Att Socialdemokraterna däremot inte sätter ned foten är djupt oansvarigt. Det är dags att regeringen slutar ducka, kommer överens och tar strid för den svenska modell och det ideella engagemang som fungerat så väl under så lång tid.
 
Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker
Åsa Coenraads (M)
Riksdagsledamot

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter