Så här tryggas inte svensk välfärd

Flyttar Nordea förloras över 8 miljarder i skatteintäkter. Det motsvarar ungefär 21000 sjuksköterskor.
Med all önskvärd tydlighet påminns vi nu återigen om att det är jobb och företagande som lägger grunden för vår gemensamma välfärd.
Politiskt är detta ett haveri. Noteras bör att det finns politiker som välkomnar detta och tycker det är bra att Nordea flyttar sitt huvudkontor. Ett helt obegripligt resonemang. Vi måste höja blicken och fundera på konsekvenserna. Sverige behöver fler företag, fler jobb och fler huvudkontor och inte minst fler skattebetalare - inte färre. Gör om. Gör rätt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter