En ambitionslös och lättsinnig vårbudget

Under tisdagen presenterade regeringen sin vårbudget. Den är en fortsättning på Socialdemokraternas arbets- och tillväxtfientliga politik, med högre skatter på företagande och arbete. Något som slår hårt mot Sverige och Norrbotten.
- Jag kan konstatera att av varje krona som regeringen satsar på företagen, så tar de tio tillbaka, förklarar Linda Frohm (M), förbundsordförande för moderaterna i Norrbotten. Sverige måste vara ett land och Norrbotten ett län som företag och entreprenörer vill flytta till, inte något som företag tvingas flytta ifrån.

– Att straffbeskatta människor och företag som arbetar hårt för att bidra till vårt gemensamma välstånd är fel, både moraliskt och ekonomiskt. Det går inte att höja skatterna i all oändlighet för till slut försvinner incitamenten för företag att verka och människor att arbeta. Norrbotten och Sverige behöver fler skattebetalare, inte högre skatter, fortsätter Linda Frohm.

- Regeringens prognoser är en "skönmålning" av verkligheten. De stärkta statsfinanserna handlar snarare om tur med konjunkturläget. Regeringen saknar även svar på hur fler nyanlända ska komma i arbete. Det är ambitionslöst och lättsinnigt av regeringen, säger Linda Frohm, som också påtalar varför det är så tyst om de aviserade skattehöjningarna. Regeringen döljer dem väl i budgeten.

– Klyftan på arbetsmarknaden vidgar sig, säger Linda Frohm. Antalet utrikesfödda arbetslösa har ökat betydligt jämfört med samma tid förra året. Jag önskar att regeringen tog frågan på ett mycket större allvar än vad man gör.

- Moderaterna vill något annat. Vi vägleds av att jobben måste bli fler och att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste bort. Lyckas vi inte med detta kommer stora mängder människor permanent att hamna i utanförskap, som på lång sikt är mycket skadligt för ett land. Vi vill därför stoppa regeringens skattepålagor på avstånd, arbete och företagande. Vi måste se till att det alltid skall löna sig att arbeta. Får man en löneökning eller tar ett extra pass på jobbet så är en anständighetsnivå att man åtminstone får behålla minst hälften av den ansträngningen.

- Positivt är trots allt att regeringen efter påtryckningar från bland annat Moderaterna väljer att höja anslagen till Polisen och Försvarsmakten. Av dessa vigs 60 miljoner kronor till att stärka det civila försvaret i kommuner och landsting. Det gläder mig att regeringen prioriterar kommunernas krisberedskapsarbete, säger Linda Frohm (M). Jag har lyft behovet av att stärka Norrbottens motståndskraft i tider av kris och krig i flera olika sammanhang, och jag hoppas att regeringens ställningstagande nu ska leda till en förstärkning av Norrbottens krisberedskap.

Fredrik Lundström

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter