Regionstyrelsen prickas av revisorerna

Revisorerna kritiserar skarpt de brister i styrning och intern kontroll som finns i organisationen. Skarpa skrivningar riktas även mot den svajiga ekonomin och den dåliga uppföljningen.
En stark oro uttrycks då de åtgärder som man föreslagit för att hålla budget inte är tillräckligt bra.
- Trots 625 miljoner i skattehöjning 2016. Hela 1 krona och 16 öre extra för varje intjänad hundralapp för varje arbetande norrbottning och för varje norrbottning med pension, så lever man alltså inte upp till minimikravet i kommunallagen. Nämligen en ekonomi i balans. Det fattas 78 miljoner som ska återställas senast 2018. Det är en osannolik nonchalans mot skattebetalarna i Norrbotten. Den nya Region Norrbotten behöver ett parti som inte bara säger att man tar ansvar för ekonomin utan också gör det, säger Mattias Karlsson, M.

Fredrik Lundström

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter