Flygskatten ett slag i luften

Den nya flygskatten handlar i huvudsak om signalpolitik, den är dålig för Norrbotten, Sverige och den fortsatta utvecklingen för flyget. Samtidigt är den faktiska påverkan på miljön mycket liten.
Att socialdemokraterna, men förmodligen mest Miljöpartiet, i regeringen vill införa skatten är konstigt eftersom så många remissinstanser, inte bara kommunerna, utan även många av de statliga myndigheterna och näringslivet sagt att det inte är en bra idé. Man uppnår inte den önskade klimateffekten med skatten utan kommer bara förstärka skillnaderna för de delar av Sverige som är beroende av flyget.

Att försöka minska utsläppen är rätt väg att gå, skatten går inte den vägen. Den föreslagna skatten tar inte hänsyn till hur bränsleeffektivt flygplanet är, hur lång flygsträckan är och vilket bränsle planen framförs på utan alla resor blir lika dyra. I nuläget kommer vi få betala 160 kronor mer per stockholmsresa, oavsett om flygmaskinen är effektiv eller inte. Kostnaden för en interkontinental utlandsresa blir än dyrare och det innebär att en resa utanför Europa för en trebarnsfamilj blir 2 150 kronor dyrare. Redan nu signalerar flygbolagen att de flyttar långfärdsflygningarna till Köpenhamn och Helsingfors för att slippa skatten. Varje resa kommer äta upp en procent av en students budget vilket gör Piteå och Luleå till mindre attraktiva studieorter.

Det finns flera sätt att göra resorna mer miljövänliga. Plan kan antingen använda mindre bränsle eller använda ett miljövänligare sådant, eller både och. Flygplan kan byggas med mindre vikt och motorer kan effektiviseras. Sen 2000-talets början har bilar gått från runt 1 liter per mil i snitt till en nivå där många bilar kommer under en halv liter. Det pågår en snabb utveckling av alternativa bränslen för kommersiell flygtrafik. I Sverige är restprodukter från skogsindustrin den råvara som i dagsläget är mest intressant. Dessa bränslen går att blanda, i nuläget upp till högst 50% för kommersiella flygningar men i framtiden kan det bli mer.

För en norrbottning är tåget inget alternativ. Ett endagarsmöte i Stockholm med tåg som färdsätt innebär som bäst 14 timmar restid per väg med bristfällig sömn samt att man gör bäst i att packa varma kläder och extra matsäck. Ska någon form av skatt till måste hänsyn tas till att alla delar av landet inte har några resval, förutom isolering vilket inte är bra i sig.

Norrbotten och resten av norra Norrland skulle kunna undantas eller så kan skatten differentieras och mer knyta an till den miljöpåverkan flyget har.

Att resa och se världen är i grunden något bra. Målet för de som tror på människans utvecklingsförmåga måste alltid vara att ge fler möjligheten att resa och se världen. Detta samtidigt som vi utvecklar tekniken och minskar utsläppen.

Den föreslagna flygskatten gör att färre norrbottningar får se världen och skatten hjälper inte miljön – därför bör den inte heller införas.

Daniel Bergman, ordförande Moderaterna i Piteå
Jonas Grafström, tidigare vice riksordförande Moderata studenter

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter