En företagarfientlig politik

Ett litet exportberoende land som Sverige kommer alltid att ha begränsad möjlighet att påverka utvecklingen i omvärlden. För att stärka svensk konkurrenskraft i en allt hårdare konkurrens med andra länder är det därför viktigt att bedriva rätt politik här på hemmaplan.

Att regeringen nu föreslår uppemot 20 miljarder kronor i skattehöjningar, att lägga till de mer än 40 miljarder kronor i höjda skatter på jobb och tillväxt som redan genomförts, är skadligt för Sverige. En företagarfientlig politik drabbar inte bara enskilda företag utan i förlängningen hela ekonomin och vår gemensamma välfärd. Regeringen vill till exempel beskatta transporter hårdare genom såväl flygskatt som kilometerskatt. I ett stort och glest befolkat land som Sverige, där vi är beroende av långväga transporter av varor och människor skulle en sådan politik få stora negativa konsekvenser.

En generell flygskatt skapar inga incitament för flygbolagen att använda biobränsle mer än flygfotogen när beskattningen av bränslena är lika. Tidigare erfarenhet från Danmark och Nederländerna visar dessutom att en nationell flygskatt bara leder till att flyglinjer flyttas till andra länder utan att utsläppen minskar. Det enda som skulle ske med en nationell svensk flygskatt är att arbetstillfällena blir färre och vår konkurrenskraft försämras. Danmark och Nederländerna har försökt med flygskatt men bägge länder har tagit bort den.

Under mandatperioden kommer regeringen dessutom att lägga fram ett nytt förslag om kilometerskatt som riskerar att slå hårt mot den svenska basindustrin som är mycket beroende av tunga transporter. Regeringen har dessutom höjt skatten på drivmedel och beslutat att göra bensinen dyrare flera år framöver. I brist på realistiska alternativ till vägtransporter blir dessa inte färre men däremot ökar kostnaderna, vilket i slutändan drabbar konsumenterna.

Till detta ska läggas förslag om nya så kallade 3:12-regler som slår särskilt hårt mot små och medelstora företag. Vi har lyssnat till många entreprenörer och de är oroliga över Sveriges utveckling men känner inte att regeringen tar deras oro på allvar.

Dagens högkonjunktur kommer inte fortsätta hur länge som helst och därför är det nu som reformer borde genomföras. Företagsklimatet måste förbättras och den svenska konkurrenskraften stärkas. Regeringens skadliga förslag leder till ökade kostnader och gör det svårare att driva företag. Detta måste stoppas och ersättas med en politik som gör det enklare att starta och driva företag.

Sverige behöver en ny regering.

Linda Frohm (M),
Ordförande länsförbundet i Norrbotten samt ledamot i partistyrelsen och företagarrådet
Ulf Kristersson (M),
Ekonomisk-politisk talesperson
Jörgen Warborn (M),
Ordförande moderata företagarrådet

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter