M: Resursökningar till svenskt försvar redan i vår

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om att tillföra ytterligare 500 miljoner kronor till försvaret redan i vårändringsbudgeten för 2017.

Medan regeringen tidigare avfärdat förslag om mer pengar som anslagsbingo har Moderaterna tagit säkerhetsläget på allvar och varit pådrivande i att stärka försvaret. Resursökningarna som presenteras i dag är i enlighet med det förslag Moderaterna presenterade tidigare i år och ett viktigt steg på vägen, men betydligt mer kommer att behövas.

Säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats. I en orolig tid och omvärld behöver Sveriges försvar stärkas. Moderaterna har drivit på för ytterligare resursökningar utöver de förstärkningar som beslutades inom ramen för försvarsuppgörelsen 2015. Nu blir det resursökningar till svenskt försvar redan i vår. Det är glädjande att regeringen och försvarsministern gått oss – och ytterst Försvarsmakten – till mötes, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

Moderaterna har sedan januari varit tydliga med att det krävs höjda anslag i enlighet med den uppgörelse som träffats i dag. Nu har vi säkrat förstärkningar i vårbudgeten, men vi moderater kommer driva att ytterligare förstärkningar görs även 2018 med Försvarsmaktens budgetunderlag som viktig grund. I de fortsatta förhandlingarna kommer vi moderater att göra allt vi kan för att få regeringen att ta försvaret på det allvar som krävs och satsa därefter, avslutar Hans Wallmark.

Tillskott i vårändringsbudgeten om 500 miljoner kronor till försvaret kan bland annat innebära:

*Ökade resurser till kommuner, landsting och länsstyrelser för att intensifiera planeringen för 
  höjd beredskap och ytterst krig inom ramen för totalförsvarsplaneringen
*Ökade resurser till MSB för arbetet med informations- och cybersäkerhet
*Ökad beredskap och tillgänglighet i Försvarsmakten
*Förstärkning stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga
*Ökad fordonsanskaffning
*Försvarsekonomin på längre sikt kommer att bli föremål för diskussioner inom ramen för
  Försvarsberedningen där riksdagens alla åtta partier ingår.

Fredrik Lundström

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter