M: kraftig kritik mot förslaget om en borttagning av röntgenläkarna vid Kalix och Kiruna sjukhus

Socialdemokraterna beslutade vid regionstyrelsen den 1 mars om borttagning av röntgenläkarna vid Kalix och Kiruna sjukhus. Trots otillräcklig konsekvensanalys av tidsaspekten rörande patientsäkerheten och de eventuella besparingarna man önskar sig uppnå, driver man på beslutet.

Moderaterna, tillsammans med övriga oppositionen, motsatte sig förslaget.

- Detta kan få mycket stora och olyckliga konsekvenser för patienterna när en behandling tar för lång tid. Som exempel så behandlar man fall av stroke med propplösande behandling i de flesta fall. Med röntgenläkare på plats kan behandling ges direkt, eftersom han kan ställa diagnos direkt i datortomografens skärm. Vidare, så får det konsekvenser för många svårt sjuka i livets slutskede som många gånger samlar på sig vätska i buken med svåra smärtor som följd. Med detta förslag finns ingen röntgenläkare som kan sätta in dränage med hjälp av ultraljud. Det är ovärdigt att behöva skicka denna patientgrupp med sjuktransport till Sunderbyn, förklarar Mattias Karlsson (M).

- Den otillräckliga konsekvensanalysen leder en osökt fram till denna frågeställning.
Vad blir kostnaden för den stora utbyggnaden av sjuktransporter, när patienter nu istället ständigt skall flyttas mellan sjukhusen, hela tiden? Detta är något man inte tittat på. Man har inte en aning om detta kommer att generera några besparingar överhuvudtaget, säger Mattias Karlsson (M).

Fredrik Lundström

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter