Regeringen överger Norrbotten

Norrbotten är är en betydande del av Sverige, som med sin gruv- och skogsnäring och vattenkraft utgör en förutsättning för att hela landet ska leva.

Det gör oss moderater alltmer bekymrade att regeringen föreslår skatter som drar isär landet och i synnerhet de delar av landet, där avstånden är långa och behoven av effektiva och tillgängliga transporter är avgörande.

Förslaget om en nationell flygskatt som presenterats är ett hårt slag mot Norrbottens län och även hela Norrland. Till det läggs indexreglerad höjning av skatten på bensin och diesel, samt försämrade reseavdrag, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för transporter av varor och tjänster. Ansvarig minister menar att det är "för billigt" med bensin, trots att man höjer skatterna på bensin och smyger in en årlig indexhöjning av bensinskatten.

Det är med stor oro som vi ser att regeringen väljer att införa skatter som slår hårdast mot oss i Norrbotten, där merparten av dessa pengar används för infrastruktur i södra delarna av landet.

Statsminister Stefan Löfven berättar gärna om hur han vill få ihop stad och land. I praktisk handling gör han det rakt motsatta. Löfven gör som han alltid gör. Han har en otroligt lättsam inställning till sanningen. Han arbetar istället med kirurgisk precision med att göra det omöjligt för människor att leva och verka i den här delen av landet.

Regeringen överger Norrbotten och den socialdemokratiska riksdagsbänken tiger i tystnad och låter det hela ske, helt öppet. Inte ett ord av kritik. Det är beklämmande, för att uttrycka sig milt.

Vi moderater har länge anfört att ett globalt handelssystem med utsläppsrätter, med flyget inkluderat, är det mest rättvisa och mest effektiva, för att minska klimatpåverkan.
Att höja den tillåtna vikten på lastbilar är positivt och här kan regeringen agera skyndsamt då det förberedande arbetet redan är gjort. Denna näring, likt många andra näringar kommer gynnas storligen av detta.

Statsminister Stefan Löfven (S) talar gärna om samarbete, men vad S gjort i praktiken är att ägna ett årtionde åt att låtsats som att den ”nödvändiga” förflyttningen från världens högsta till världens näst högsta skatter, ställt hela samhället på ända – och att allt blir i sin ordning igen bara man återtar förstaplatsen.

Norrbottningarna förtjänar någonting bättre än en förljugen socialdemokrati som lever på gamla meriter. Det här länet behöver en moderatledd regering.

Linda Frohm,
Förbundsordförande
Moderaterna Norrbotten 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter