Det behövs 2000 fler poliser och högre polistäthet

Moderaterna har ett brett reformpaket för att stärka svensk polis och säkerställa att Sverige ska ha en trygghet att lita på. 2 000 nya poliser, fler civilanställda, bättre utrustning, ökad förmåga att arbeta mot nya former av brott samt högre polislöner ska lägga grunden för en bättre fungerande och mer effektiv polis. För att Sverige ska ha en trygghet att lita på behövs en effektiv och välfungerande polis. Svensk polis behöver fler kollegor, höjda löner och bättre utrustning, säger Krister Hammarbergh.

- Den frustration många inom poliskåren nu ger uttryck för måste lyssnas in och tas på allvar. Att ge polisen bättre förutsättningar att göra sitt jobb och klara upp fler brott är prioriterat för Moderaterna.

Reformer för att stärka svensk polis i Moderaternas budgetmotion för 2017:

2 000 fler poliser
Polisväsendet förstärks med 2 000 nya poliser. Satsningen ska särskilt riktas till områden med stor otrygghet och allvarlig brottslighet och till att öka bemanningen i glesbefolkade områden för att säkerställa rimliga utryckningstider.

Fler civilanställda inom Polismyndigheten
Polismyndigheten får ökade resurser för fler civilanställda. Polismyndigheten bör prioritera och följa upp att fler civilanställda i praktiken medför fler poliser i yttre tjänst.

Utrustningslyft för bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet
Polisen ska ha tillgång till modern utrustning som är anpassad efter respektive tjänstgöring och individ. Därför föreslås ett utrustningslyft riktat till svensk polis. Polismyndigheten ansvarar för vilken typ av utrustning de avsatta medlen ska användas till, men utrustning till poliser i yttre tjänst ska prioriteras.

Insatser mot moderna mängdbrott
Polisen ska vara rustad för att möta moderna mängdbrott, såsom IT-relaterad brottslighet och bedrägerier. Därför föreslår en resursförstärkning av Polisens förmåga och kapacitet att utreda och klara upp den här typen av brott.

Utökat utrymme för att höja polisernas löner
Sammantaget ger de avsatta medlen under budgetperioden utrymme att göra en första justering av polisens löner och höja dessa med i genomsnitt 2 000 kronor per månad.

Läs mer om reformerna i bifogad PM.
Kontaktuppgifter Krister Hammarbergh

Krister Hammarbergh (M)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter