M: En nedläggning av Kalix närsjukhus kommer allvarligt att försämra patientsäkerheten

Vi från moderaterna vill utveckla, inte avveckla närsjukhuset i Kalix. I början av februari träffade vi verksamheten för att tillsammans vara en del i en plan för trygghet och kompetent vård för alla i Östra Norrbotten. Trots att en konsekvensanalys saknas kring detta förslag så har vi själva gjort bedömningen att det tidigare förslaget inte är genomförbart. En nedläggning av intensivvårdsplatser och avveckling av narkosläkare omöjliggör ett bra akut omhändertagande och kommer allvarligt att försämra patientsäkerheten för medborgarna i östra Norrbotten. Nu verkar det som att den styrande vänstermajoriteten har lyssnat och backar från sitt ursprungliga förslag. Det välkomnar vi.

Mattias Karlsson (M)
Regionsråd i opposition
Linda Frohm (M)
Förbundsordförande

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter